Thursday, 13/12/2018 - 09:29:58

Nghị Viên Sergio Contreras cũng phản đối chính sách trục xuất di dân của TrumpNV Sergio Contreras

WESTMINSTER - Cùng với nhiều chính khách hoạt động trong và gần với cộng đồng người Việt tại Quận Cam, Nghị Viên Sergio Contreras thuộc thành phố Westminster cũng vừa lên tiếng chống chính sách trục xuất di dân gốc Việt phạm tội hình sự mà chính phủ Trump đang thi hành.

Dưới đây là văn bản lên tiếng của ông Contreras được gởi đến giới truyền thông ngày thứ Năm:
“Tôi cực lực phản đối thông báo của văn phòng Donald Trump về sự kiện họ sẽ có thể tiến hành việc trục xuất hàng ngàn người tị nạn Việt Nam đã lánh nạn đến Hoa Kỳ sau khi kết thúc chiến tranh Việt Nam. Quyết định này là sự phản bội những nguyên lý căn bản nhất của chúng ta, và phá vỡ lời hứa của quốc gia chúng ta với những người đã đánh liều tất cả để tìm tự do và trốn chạy sự áp bức của cộng sản.

“Tôi hãnh diện được là Nghị Viên ở Westminster, thành phố quê hương tôi, nơi có tỉ lệ cư dân gốc Việt cao hơn bất cứ thành phố nào ở Hoa Kỳ. Tôi sẽ luôn đứng về phía cộng đồng Việt Nam, chống lại những ai nhắm mục tiêu cùng sự áp bức vào những thành viên trong cộng đồng chúng ta.

“Tôi hy vọng làm việc với Thị Trưởng và các Nghị Viên đồng sự để chính thức đưa ra một nghị quyết trong lập trường đối lập này.”

Tòa Thị Chính Thành phố Westminster, 8200 Westminster Blvd., Westminster CA 92683
Tel. (714) 548-3311 Fax: (714) 373-4684

 

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising