Thursday, 21/03/2019 - 10:34:55

Nghị Sĩ Tom Umberg đệ trình Nghị Quyết "Black April- Tưởng Niệm Tháng Tư Đen"


SACRAMENTO - Ngày thứ Năm, 21 tháng 3, 2019, Nghị Sĩ Tiểu Bang Tom Umberg ã đệ trình trước Thượng Viện bản Nghị Quyết SCR 7 đồng tác giả với Dân Biểu Tom Daly và Dân Biểu Tyler Diệp. Dưới đây là nội dung của nghị quyết bản tiếng Việt được gởi từ văn phòng của ông Umberg.

Bản Nghị Quyết SCR 7 mang nội dung tưởng niệm 44 năm ngày cộng sản chiếm miền Nam Việt Nam và quy định tháng 4 năm 2019 là “Black April-Tưởng Niệm Tháng Tư Đen,” một thời gian đặc biệt để người dân California nhớ về vô số sinh mạng đã nằm xuống trong cuộc Chiến Việt Nam, và hướng đến Công lý và Tự do hơn cho người dân tại Việt Nam.

Ngày 30 tháng 4 năm 2019 đánh dấu 44 năm Sàigòn, thủ đô của nước Việt Nam Cộng Hoà, thất thủ vào tay Cộng Sản. Trong nhiều năm ngay sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, hơn 135,000 người Việt Nam và gia đình họ đã phải vượt thoát đến Hoa Kỳ, bao gồm cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hoà, nhân viên chính phủ, và những người làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ trong thời kỳ chiến tranh.

“Chiến tranh Việt Nam đã là một thảm họa không chỉ cho đất nước Việt Nam, cho những người lính trực tiếp tham gia cuộc chiến, mà nó còn là cả một sự mất mát đau thương của biết bao người dân thường đã phải bỏ mình trên biển cả khi trên đường vượt thoát địa ngục Cộng sản tìm đến bến bờ tự do,”NS Umberg phát biểu. “Tôi rất vinh dự được đại diện cho địa hạt 34, nơi cư ngụ của một cộng đồng Việt Nam đông đảo và mạnh mẽ. Cùng với các cộng đồng người Việt tỵ nạn ở khắp các tiểu bang, họ đã nhanh chóng trở thành phần tử quan trọng tiếp tục đóng góp cho đời sống thịnh vượng và sự phát triển phong phú về mọi mặt trên đất nước Hoa Kỳ.”

Ông Tom Umberg nói thêm, “Điều quan trọng là chúng ta không bao giờ quên thảm kịch Black April-Tháng Tư Đen này và nhận thức được mối quan tâm hàng đầu hiện nay của những người Mỹ gốc Việt - Nhân quyền, tự do tôn giáo, dân chủ và đấu tranh chống lại nguy cơ đất nước Việt Nam bị xâm lược.”
Nghị Quyết SCR 7 "Black April-Tưởng Niệm Tháng Tư Đen" đã được thông qua Thượng Viện California với sự đồng thuận tuyệt đối 36/0 của các Nghị Sĩ. Nghị Quyết sẽ được chuyển qua Hạ Viện xem xét.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp