Wednesday, 21/11/2018 - 11:19:05

Ngày tận thế


Thiên tai chỉ xảy ra cho một số người, nhưng tận thế thì xảy ra cho tất cả mọi người. (Getty Images)

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Là người Kitô hữu, chúng ta biết rằng Chúa Kitô đã đến trong thế gian này, Ngài đã về trời và rồi Ngài sẽ trở lại trong vinh quang vào ngày sau hết. Khi gọi là ngày sau hết, có ý ám chỉ rằng, đó là ngày tận cùng của thế giới này. Như thế vũ trụ có lúc khởi đầu thì cũng có lúc kết thúc, cũng giống như con người, có sinh thì phải có tử. Chúng ta đã không ở đó để chứng kiến giây phút khởi đầu của vũ trụ đã như thế nào, và chính trong đời của chúng ta, không biết sự kết thúc của thế giới này có xảy ra hay không? Nhưng nếu chúng ta tin lời của Chúa Kitô đã nói, thì chúng ta tin rằng sẽ có ngày tận thế và cũng là sự trở lại trong vinh quang của Ngài như đã tiên báo: “Trong những ngày ấy, sau cảnh khốn cực, mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng sẽ mất sáng, các ngôi sao sẽ từ trời rơi xuống và các sức mạnh trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người ngự đến trên đám mây với đầy quyền năng và vinh quang. Và bấy giờ Người sẽ sai các thiên thần của Người đi quy tụ những kẻ đã được tuyển chọn từ khắp bốn phương, từ chân trời cho đến cùng kiệt trái đất” (Mc 13, 24-27).

Những cảnh tượng mô tả ở trên thật là đáng sợ. Trên thế gian này có những cảnh tượng xảy ra thật đáng sợ mà chúng ta đã từng chứng kiến hoặc đã nghe thấy: Thiên tai, chiến tranh, đói khát, mất mùa, giặc giã. Tất cả những thứ đó, nhân loại đã trải qua. Mấy ngày vừa qua, cháy rừng ở miền nam và miền bắc California, cảnh tượng giống như biển lửa. Những người dân ở nơi đó đã phải chịu thử thách và thống khổ thật to lớn. Chúng ta cầu nguyện cho họ được thoát khỏi sự gian nan và can đảm tiến bước vượt qua những tai ương quá lớn đối với họ. Xin Chúa nâng đỡ và trợ giúp họ.

Tuy nhiên biến cố này chỉ xảy ra với một ít người. Còn ngày tận thế thì sẽ xảy ra và đến với tất cả nhân loại, không trừ một ai. Ngày tận thế sẽ là ngày vui mừng hay là ngày đáng sợ? Mỗi người sẽ có câu trả lời cho mình! Tới ngày tận thế, những kẻ đang sống, sẽ nhìn thấy Chúa ngự đến, những người đã chết sẽ sống lại, để cùng với người sống, đến trước tòa phán xét của Chúa để lãnh nhận thành quả của đời mình. Người lành sẽ được vào vui hưởng sự sống đời đời trong nhà của Chúa. Những kẻ dữ và làm điều gian ác sẽ phải lãnh nhận thành quả của đời sống mình, đó là sẽ phải xa Chúa muôn đời.

Người lành sẽ không bao giờ phải sợ ngày tận thế. Vì thế hãy sống ngay lành. Kẻ dữ mới là người phải sợ ngày tận thế, không biết họ có nhận ra điều đó hay không, để thống hối ăn năn? Ngày đó chắc chắn sẽ tới, nhưng không biết khi nào, như tiên tri Daniel đã nhìn thấy: “Khi ấy, tổng lãnh sứ thần Micae sẽ trỗi dậy can thiệp cho con cái dân ngươi, đó sẽ là thời kỳ khốn khổ chưa từng xảy đến từ khi có các dân tộc cho tới bây giờ. Trong thời kỳ ấy dân ngươi, hễ ai đã có ghi tên trong sách, sẽ được cứu thoát. Nhiều kẻ an giấc trong bụi đất sẽ trỗi dậy; có người sẽ được hưởng phúc trường sinh, có kẻ phải tủi nhục muôn đời. Những người thông minh sẽ sáng chói như ánh sáng vòm trời, và những kẻ khuyên dạy sự công chính cho nhiều người, sẽ nên như các vì tinh tú tồn tại muôn ngàn đời” (Dan 12, 1-3).

 

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Từ khóa tìm kiếm:
Ngày tận thế
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising