Monday, 04/06/2018 - 11:12:12

Ngày làm bổn phận công dân

Một người đang chờ đèn băng qua đường Moran Street ở góc Bolsa Avenue, đối diện những tấm bích chương quảng cáo tranh cử tại Westminster chiều thứ Hai. Thứ Ba hôm nay, ngày 5 tháng Sáu, là ngày bầu cử sơ bộ trên toàn tiểu bang California.

Cử tri có bổn phận chọn những ứng cử viên cho các chức vụ từ thống đốc, nghị sĩ liên bang, nghị sĩ tiểu bang, dân biểu liên bang, dân biểu tiểu bang cho đến cảnh sát trưởng tại Quận Cam. Hai ứng cử viên hàng đầu cho mỗi chức vụ sẽ tranh cử tiếp cho ngày bầu cử đầu tháng 11.

Riêng tại Westminster, cử tri cần bỏ phiếu cho đề luật nên hay không nên tăng nhiệm kỳ cho thị trưởng từ hai đến bốn năm. (Phúc Quỳnh/Viễn Đông)
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp