Wednesday, 14/08/2019 - 07:41:06

New York cho phép nạn nhân bị lạm dụng tình dục được khởi kiện

Ngày thứ Tư, một đạo luật mới đã có hiệu lực tại tiểu bang New York, cho phép những người trưởng thành, từng là nạn nhân bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ, có thời hạn một năm để khởi kiện dân sự đối với kẻ lạm dụng và các tổ chức đã dung túng cho hành động này.
Đạo luật Child Victims Act giúp các nạn nhân có thêm thời gian để khởi kiện dân sự và hình sự, đối với các sự việc vốn đã hết hạn xét xử tư pháp theo luật của tiểu bang New York. Hầu hết các nạn nhân bị lạm dụng tại New York sẽ hết hạn khởi kiện sau khi họ đủ 23 tuổi. Đạo luật mới dự kiến sẽ dẫn đến hàng trăm vụ kiện chống lại các giáo hội, trường học, tổ chức thiếu niên, và cả các cá nhân.
Giới chỉ trích cho rằng đạo luật mới sẽ mở đường cho các vụ kiện chỉ dựa trên các bằng chứng sai lầm hoặc các ký ức mơ hồ. Ngược lại, phe ủng hộ nói rằng đây là cơ hội để các nạn nhân được kể lại trường hợp của họ tại tòa án. New York không phải tiểu bang đầu tiên mở ra giai đoạn cho phép khởi kiện đối với các nạn nhân.
Vào năm 2003, California cũng từng cho các nạn nhân bị lạm dụng tình dục có thời hạn 1 năm để khởi kiện, dẫn tới hàng ngàn vụ kiện và hàng trăm triệu Mỹ kim cho các vụ giàn xếp. Tương tự, việc Minnesota cho phép các nạn nhân khởi kiện vào năm 2016 cũng đã khiến nhiều giáo phận Công giáo phải nộp đơn xin phá sản vì không trả nổi tiền bồi thường. Các tòa án tại New York dự kiến sẽ nhận hàng trăm đến hàng ngàn đơn kiện trong các tháng tới.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising