advertisements
Sunday, 01/12/2019 - 10:40:21

Nam Dương muốn dùng máy thay công chức

JAKARTA - Tổng Thống Joko Widodo đã yêu cầu các cơ quan chính phủ loại bỏ hai bậc công chức và thay thế bằng trí tuệ nhân tạo AI trong năm 2020. Bốn cấp bậc trong các cơ quan chính phủ Nam Dương sẽ được giảm còn hai bậc trong vòng hai năm tới, nhằm giảm tình trạng chính phủ rườm rà không cần thiết, theo Tổng Thống Widodo cho biết trong cuộc gặp với giới lãnh đạo các công ty lớn, trong nỗ lực thay đổi cấu trúc nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á.
"Tôi đã yêu cầu Bộ Trưởng Cải Tổ Hành Chánh Syafruddin thay thế họ bằng AI. Bộ máy hành chánh của chúng ta sẽ vận hành nhanh hơn với AI,” Tổng Thống Widodo nói.
Kế hoạch của ông Widodo vẫn cần được quốc hội Nam Dương thông qua. Ông không tiết lộ thêm thông tin về vị trí nào trong chính phủ sẽ bị loại bỏ, và cách ứng dụng công nghệ trong kế hoạch này. Tổng thống Nam Dương muốn cải tổ đất nước nhằm thúc đẩy sự chuyển đổi nền kinh tế.
Ông Widodo cho rằng đất nước nên chuyển sang nền sản xuất cấp cao hơn, như xe điện và sử dụng các tài nguyên thô như than và bauxite trong hoạt động công nghiệp, thay vì xuất cảng ra nước ngoài. Việc chuyển đổi này đòi hỏi phải có đầu tư nước ngoài, và Tổng Thống Widodo tuyên bố ông sẽ cải thiện môi trường kinh doanh bằng việc sửa đổi hàng chục quy định giấy tờ và giảm tình trạng thủ tục hành chính rườm rà.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements