Wednesday, 02/09/2020 - 06:19:23

Mỹ muốn thu thập vân tay, DNA, giọng nói của người nhập cư

Một người dự lễ nhập quốc tịch tại Miami, Florida tháng Tám 2018. Chính phủ Trump đang cứu xét việc thu thập thêm các dữ kiện sinh học trong thủ tục nhập cư. (Joe Raedle/ Getty Images)

 

Chính phủ Trump đang cân nhắc mở rộng chương trình thu thập dữ liệu sinh học từ những di dân muốn định cư tại Hoa Kỳ, theo Bộ Nội An xác nhận hôm thứ Ba.

Chính sách mới nếu được ban hành sẽ cho phép chính phủ lấy thêm dữ liệu cá nhân từ nhiều người, như là một phần của thủ tục nhập cư. Sở Di Trú USCIS hiện đã thu thập dữ liệu sinh học từ những người trên 14 tuổi đang làm thủ tục nhập cư.

Các dữ liệu này gồm dấu vân tay, hình chụp, và chữ ký. Tuy nhiên, theo đề nghị mới của Bộ Nội An, di dân sẽ phải cung cấp thêm DNA, hình quét võng mạc, giọng nói, và các hình ảnh để nhận dạng khuôn mặt.

Theo bản thảo chính sách mới được hãng BuzzFeed News công bố, chính phủ sẽ được quyền yêu cầu thường trú nhân hoặc người có giấy phép làm việc phải cung cấp dữ liệu sinh học vào mọi thời điểm, cho tới khi họ trở thành công dân Hoa Kỳ.

BuzzFeed cũng nói rằng chính sách mới sẽ điều chỉnh các thủ tục hiện tại, để những người đang xin nhập cư, và cả những người bảo lãnh, sẽ phải cung cấp dữ liệu sinh học, trừ khi có hướng dẫn khác từ USCIS.

Chính sách mới cũng giảm giới hạn độ tuổi, và người vị thành niên cũng phải tuân theo yêu cầu này. Bộ Nội An vào thứ Ba xác nhận dự thảo chính sách mới sẽ sớm được công bố. Cơ quan này nói rằng các thay đổi chính sách sẽ giúp cải thiện thủ tục kiểm tra, giảm phụ thuộc vào giấy tờ khi cần chứng minh danh tính và quan hệ gia đình của người nhập cư.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising