Sunday, 13/05/2018 - 11:06:21

Mười trường đại học Mỹ dạy môn kinh doanh khá nhất


Trường Dartmouth College ở New Hampshire (Getty Images)

Đối với những người bước vào ngành kinh doanh và muốn trở thành mạnh nhất trên thế giới, việc học một trường nổi tiếng là điều rất quan trọng. Nhưng không phải tất cả các trường kinh doanh đều được tạo ra bình đẳng với nhau. Một số trường kinh doanh giúp các sinh viên tốt nghiệp vào những nghề trả lương cao, và những trường khác có thể không đạt được mức mong đợi của các sinh viên.

Tạp chí U.S, News & World Report đã phân tích hàng ngàn trường, để xác định các trường kinh doanh tốt nhất tại Hoa Kỳ. Họ đã xem xét những yếu tố như số điểm trung bình GPA cấp cử nhân, khả năng tìm được việc làm trong vòng ba tháng sau khi tốt nghiệp, và mức lương khởi đầu.

Dưới đây là 10 trường đại học kinh doanh hàng đầu ở Mỹ, tính từ thấp đến cao:
10. Dartmouth College
9. Columbia University
7. University of California – Berkeley (đồng hạng)
7. University of Michigan - Ann Arbor (đồng hạng)
6. Northwestern University
5. Massachusetts Institute of Technology
4. Stanford University
3. University of Pennsylvania
1. University of Chicago (đồng hạng)
1. Harvard University (đồng hạng)
Hại viện đại học University of Chicago và Harvard University đứng cùng hạng đầu bảng trong danh sách U.S. News. Đây là năm đầu tiên mà trường có uy tín Booth School of Business thuộc của đại học University of Chicago được xếp hạng nhất.

Tất cả các trường nằm trong hạng top 10 đều khó vào học, nhưng một số trường thực sự thuộc hạng tuyển chọn đặc biệt. Đại học Stanford University có tỷ lệ chấp nhận thấp nhất, chỉ có 5.7 phần trăm trong số những người nộp đơn được chấp nhận vào một lớp có 853 sinh viên.

Chi phí theo học tại 10 trường kinh doanh hàng đầu là từ $59,811 cho những sinh viên ngoài tiểu bang tại đại học UC Berkeley, cho tới $78,772 tại Harvard.

May mắn thay, các sinh viên tốt nghiệp từ những chương trình này đều kiếm được một số mức lương khởi điểm khá tốt. Tính trung bình, những sinh viên tốt nghiệp tại các trường kinh doanh này kiếm được trên một trăm ngàn Mỹ kim. Các sinh viên tốt nghiệp trường kinh doanh Wharton School of Business tại đại học University of Pennsylvania kiếm được trung bình $159,815 sau khi tốt nghiệp. Đây là mức lương khởi điểm cao nhất trong tất cả các trường kinh doanh ở Mỹ.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising