Wednesday, 26/12/2018 - 07:24:14

Mừng Chúa Giáng Sinh


Một Soeur Ấn Độ đang hôn Chúa Hài Đồng trong đại lễ Giáng Sinh tại Nhà Thờ St John ở Guwahati ngày 25 tháng 12, 2018. (Getty Images)

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Từ khi có ý niệm về Thiên Chúa, con người mò mẫm đi tìm kiếm Ngài. “Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa Đấng Chuộc Tội. Trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa Đấng Cứu Đời.”
Đó là lời van xin trong suốt lịch sử của Dân Chúa. Dân Do Thái đã kêu lên những lời nguyện thiết tha như trên và ngày nay chúng ta thường hát lời van xin này trong suốt Mùa Vọng. Thật ra con người không thể có ý niệm về Thiên Chúa nếu Ngài đã không mạc khải mình ra. Và khi tới thời viên mãn, Thiên Chúa đã tỏ mình ra bằng cách sai Con Một Ngài xuống trần gian để ban ơn cứu độ. Ngôi Hai nhập thể là để con người được giải thoát, được chữa lành khỏi bản tính hư hỏng do tội Tổ Tông truyền lại, để bước vào đời sống ân sủng và lãnh nhận ơn cứu độ nhờ cái chết và sự phục sinh của Ngài. Để Ngôi Hai Thiên Chúa có thể mặc lấy xác phàm và ở cùng chúng ta, Thiên Chúa đã chọn một người nữ tên là Maria làm Mẹ Chúa Cứu Thế và cộng tác với Chúa trong việc mang lại ơn cứu độ cho loài người.

Khi thiên thần truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria biết rằng Bà sẽ thụ thai một Người Con rất đặc biệt bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần, thì Trinh Nữ Maria đã đáp lại bằng lời xin vâng. Từ đây Bà trở thành Mẹ của Chúa Cứu Thế và Mẹ Maria đã hoan hỉ mang Người Con đó ở trong lòng dạ mình. Trong lúc truyền tin, thiên thần Gabriel cũng báo cho Mẹ Maria biết rằng người chị họ của Mẹ là bà Isave cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và chúng ta biết rằng người con đó chính là Gioan Tẩy Giả, là người sẽ dọn đường cho Chúa Cứu Thế sau này. Trước khi mang Chúa Cứu Thế tới cho nhân loại, Mẹ Maria đã vội vã lên đường tiến về miền núi và vào một thành xứ Giuđêa, vào nhà bà Isave để chúc mừng bà và lưu lại ở đó để giúp người chị họ này. Khi hai chị em vừa gặp nhau qua lời chào hỏi thì Gioan trong lòng bà Isave liền nhảy mừng. Sau đó chúng ta được nghe lời chúc tụng của bà Isave, khi bà được soi sáng bởi Chúa Thánh Thần: “Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện.” Ngay sau đó Mẹ Maria đã cất lời ca tụng Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa.”

Mẹ Maria đã mang Chúa Cứu Thế ở trong lòng. Mẹ Maria đã mang Chúa Cứu Thế tới cho bà thánh Isave và Gioan Tẩy Giả. Mẹ Maria đã quỳ bên mang cỏ trong hang bò lừa cùng với thánh Giuse. Mẹ Maria đã mang Chúa Cứu Thế tới cho những người mục đồng nghèo khó. Mẹ Maria đã mang Chúa Cứu Thế tới cho ba nhà đạo sĩ từ phương đông theo ánh sao Bêlem tới thờ lậy Chúa Hài Đồng. Xin Mẹ Maria hãy mang Chúa Cứu Thế tới cho tất cả nhân loại đang ngóng chờ và cho những người con, quỳ bên máng cỏ trong Mùa Giáng Sinh năm nay. Đêm Giáng Sinh năm nay người Kitô hữu tới nhà thờ và tới bên máng cỏ thờ lậy Chúa Hài Đồng là để kỷ niệm biến cố trọng đại và vui mừng đã xảy ra hơn hai ngàn năm trước tại Bêlem: Ngôi Hai Con Thiên Chúa đã sinh ra làm người trong đêm thinh lặng. Nhưng trong đêm thịnh lặng đó đã vang lời ca của các thiên thần: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người thiện tâm.”

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Từ khóa tìm kiếm:
Mừng Chúa Giáng Sinh
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising