Tuesday, 28/11/2017 - 08:19:04

Mũi có thể ngửi 1,000 tỉ mùi


Mũi phản ứng nhanh hơn mắt và tai. (Getty Images)


Mũi con người là một bộ phận kỳ diệu. Theo khám phá của các khoa học gia Mỹ, mũi của chúng ta có thể phát hiện 1,000 tỉ mùi khác nhau, nhiều hơn so với những gì từng được các nhà nghiên cứu ghi nhận trước đây.

Theo ước tính mới, được công bố trên tạp chí Science (Khoa Học), cho thấy mũi phản ứng nhanh hơn so với mắt và tai khi có sự kích thích, tiếp xúc với mùi hương thơm hoặc mùi hôi. So với mũi, mắt người có thể phân biệt 10 triệu màu khác nhau, trong khi đó, tai có thể nghe được khoảng 500,000 loại âm thanh.
Các nhà nghiên cứu tại Đại Học Rockefeller, New York, nói, “Chúng ta chỉ đang sử dụng một phần rất nhỏ chức năng của khứu giác.”

Họ đã tiến hành những cuộc thí nghiệm với các tình nguyện viên phân biệt giữa các loại nước uống cocktail với 128 phân tử mùi khác nhau. Các phân tử đã được pha trộn một cách ngẫu nhiên trong nhóm 10, 20 hoặc 30 để tạo ra mùi quen thuộc.

Nhóm 26 người tham gia được yêu cầu xác định một mùi hương từ ba mẫu mùi, trong đó, hai loại mùi giống nhau và chỉ có một mùi khác.

Dựa trên những kết quả này, các nhà nghiên cứu suy luận trung bình có bao nhiêu mùi hương khác nhau mà con người có thể phân biệt.

Họ ước tính rằng một người bình thường có thể phân biệt giữa ít nhất một ngàn tỉ mùi khác nhau với mũi, và con số này sẽ còn nhiều hơn nếu kết hợp với mắt hoặc tai.

Giáo sư Stephen Liberles, làm việc tại Sở Sinh Học Tế Bào tại trường Ykhoa Harvard, cho biết cảm giác của chúng ta về mùi có thể còn mạnh và nhạy cảm hơn so với các ước tính mới này. “Nghiên cứu đã đi một chặng đường dài để giải quyết vấn đề chức năng hệ thống khứu giác của con người và có ý nghĩa khoa học to lớn.”

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising