Wednesday, 21/03/2018 - 08:20:56

Một vầng trăng


Các ni dự khóa tu do Ni Trưởng Thích Nữ Như Thủy hướng dẫn tại Đức Viên Tịnh Uyển trên núi Los Gatos, Bắc California tháng Tám, 2017. (Hình Phúc Viên cung cấp)

“Một đôi thùng gánh hai trăng

Một tâm tư trải mấy hằng hà sao.”
(thơ Thích Nữ Như Thủy)Gánh nước cây rừng siêng tưới: cây lớn cây nhỏ thấm ân
Quảy trăng nhẹ hẫng vai gầy: sao hôm sao mai rực sáng

Thi bút thiền ngôn hý lộng
Một thời ngơ ngẩn tao nhân
Pháp nhũ biện tài sâu rộng
Sỏi đá gật đầu thọ ân.

Một chiều nhìn lại bước đường
Rỗng rang trời cao mây trắng
Đêm về nhập một hai trăng
Tịch mịch tâm tư sâu lắng

Buông gánh trần gian nhẹ bước
Mắt tuệ ngời ánh muôn sao
Huyễn thân gửi nơi sinh-tử
Nẻo về
thinh lặng
non cao.

Hạc tung cánh
Nghiêng một trời
Người ở lại
Giấu lệ rơi.

Nước không lưu dấu trăng vô ảnh
Trời trong mây tạnh tâm hư không.

(Kính dâng Ni trưởng Thích Nữ Như Thủy
Hậu học Vĩnh Hảo – Tâm Quang khấp đề) 

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising