Tuesday, 13/03/2018 - 08:13:46

Một trường có hơn 2,000 sinh viên lười học, bị đuổi


Sinh Viên trường Đại Học Giao Thông Vận Tải. (Infonet)

SÀI GÒN - Cuối học kỳ vừa qua tại trường Đại Học Giao Thông Vận Tải, những sinh viên học yếu kém bị cảnh cáo kết quả học tập và bị buộc thôi học. Nhà trường cảnh cáo kết quả học tập để sinh viên có kết quả học tập kém biết và lập phương án học tập thích hợp để có thể tốt nghiệp trong thời hạn tối đa được phép theo học chương trình.

Theo đó, có 2,135 sinh viên bị cảnh báo học vụ. Trong số này nhà trường buộc thôi học 257 sinh viên.
Những sinh viên bị cảnh báo học vụ đều có điểm trung bình tích lũy dưới 2.5 điểm. Về 257 sinh viên buộc thôi học, họ bị cảnh báo học vụ ba lần trở lên hoặc hai lần bị cảnh cáo học vụ liên tiếp.

Đa số sinh viên bị đuổi học có điểm trung bình chung các học kỳ dưới ngưỡng quy định, là: 0.80
Theo quy định của nhà trường, sinh viên tự ý bỏ học ở mỗi học kỳ sẽ bị nhận hình thức xử lý cảnh báo học vụ. Sinh viên bị cảnh báo học vụ phải có kế hoạch học tập nghiêm túc, phải ưu tiên học cải thiện trả nợ các học phần chưa đạt.

Phó hiệu trưởng Đồng Văn Hướng cho biết đây là điều trường không mong muốn vì hiện nay việc tuyển sinh rất khó khăn. Nhưng theo quy chế đào tạo, hết học kỳ trường phải xem xét học lực. Nguyên nhân khiến nhiều sinh viên bị cảnh cáo là do ý thức học tập chưa cao, nhiều môn học bị điểm kém, thậm chí có nhiều sinh viên liên tiếp bị điểm zero.

Ông Hướng tìm cách đổ lỗi cho sinh viên, "Đây không phải năm đầu tiên Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải có nhiều sinh viên bị cảnh cáo học vụ. Khi chúng tôi chuyển sang dạy học tín chỉ đòi hỏi sinh viên phải có tính tự giác học tập, nhưng nhiều em chưa ý thức được điều này, thậm chí có lớp sinh viên bỏ thi hàng loạt. Về phía nhà trường, tuy đã làm nhiều cách để giảm tối đa việc cảnh báo học vụ và buộc thôi học nhưng vẫn chưa hiệu quả do sinh viên không nỗ lực học tập.

“Cụ thể, khi cảnh báo lần thứ nhất trường đã có biện pháp gửi thư về gia đình để thông báo. Tới cảnh báo lần hai, hệ thống quản lý đào tạo của trường sẽ không cho sinh viên đăng ký nhiều tín chỉ để gỡ lại điểm. Mặt khác, trường cũng vận động gia đình cho sinh viên học bổ sung vào hè. Lần cảnh báo học vụ nào trường cũng thông báo lên website nhưng việc giảm thiểu vẫn chưa hiệu quả.”

Phó hiệu trưởng cho biết mục tiêu của trường là muốn sinh viên phải tự giác học nhưng các em không làm được điều này. Vì vậy, trường sẽ phải dùng biện pháp để uốn nắn. Chẳng hạn, dù học tín chỉ nhưng trường sẽ áp dụng biện pháp như 5-10 năm trước là điểm danh sĩ số. Mỗi lần lên lớp giảng viên sẽ điểm danh số học sinh trong lớp vắng những ai, có mặt ai.

"Đây là giải pháp hữu hiệu để sinh viên tới trường học tập chuyên cần nếu các em không tự giác học," ông Hướng cho biết.
(Infonet)

 

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising