advertisements
Thursday, 21/01/2021 - 10:22:55

Một người Việt được ông Biden đưa vào chức quyền bộ trưởng Bộ Cựu Chiến Binh


Ông Trần Đạt

 

HOA THỊNH ĐỐN - Vào ngày nhậm chức thứ Tư vừa qua, Tổng Thống Joe Biden đã đề cử ông Trần Đạt vào chức Bộ Trưởng Bộ Cựu Chiến Binh (Department of Veterans Affairs, viết tắt VA).

Ông Trần Đạt từng giữ vai trò thứ trưởng và trưởng Phòng Tích Hợp Doanh Nghiệp (Office of Enterprise Integration). Theo lệnh của ông Biden, ông Trần Đạt được giữ trách nhiệm lãnh đạo VA tạm thời và ngay lập tức cho đến khi Thượng Viện thông qua một người do Tổng Thống đề cử chức lãnh đạo cơ quan này lâu dài hơn.

Người đó là ông Denis McDonough, một phụ tá lâu năm của cựu Tổng Thống Barack Obama. Ngày Thượng Viện biểu quyết chức mới cho ông McDonough là 27 tháng Giêng, và như thế ông Trần Đạt sẽ lãnh đạo VA được chừng một tuần.

Ông Trần Đạt đã làm việc tại Bộ Cựu Chiến Binh trong hơn một thập niên. Trong vai trò hiện nay, trước khi ông được đưa lên chức quyền Bộ Trưởng, ông Trần Đạt chuyên cố vấn các lãnh đạo cao cấp trong nhiều lãnh vực, kể cả sắp đặt kế hoạch chiến lược, điều hành tránh rủi ro, nghiên cứu về chính sách, phân tích các dữ kiện. Trước khi làm việc tại Bộ Cựu Chiến Binh, ông Đạt là thành viên của Ủy Ban Cựu Chiến Binh Vụ Thượng Viện từ năm 1995 đến 2001.

Ngoài ông Trần Đạt, Tổng Thống Biden cũng thông báo 12 người khác đang giữ chức lãnh đạo tạm thời tại các cơ quan cho đến khi những người được ông đề cử được chấp thuận và tuyên thệ nhậm chức.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements