advertisements
Thursday, 21/01/2021 - 07:27:46

Môn đệ và sứ vụ


Tranh minh họa câu chuyện Tiên Tri Jonah được cá cứu giữa biển, sau khi ông tình nguyện bị ném xuống biển vì ăn năn cho việc không làm nhiệm vụ rao sứ điệp của Thiên Chúa ở thành Nineveh như được giao phó. (Unknown source / Imb.org)


Bài LM VINCENTÊ PHẠM NGỌC HÙNG

​Trong những tuần đầu của Mùa Thường Niên, chúng ta được nghe những bài Tin Mừng kể lại việc Chúa gọi các môn đệ đi theo Ngài và sứ vụ Ngài giao phó cho các ông. Trong bài Tin Mừng Chúa Nhật tuần này, chúng ta có dịp suy gẫm sứ vụ cao cả và cấp bách của người môn đệ Chúa là phúc âm hóa thế giới ngày hôm nay, công bố cho mọi người biết về nước của Thiên Chúa.

​Khi Thiên Chúa muốn chọn những người đi rao sứ điệp của Ngài, dường như Ngài không chú trọng nhiều vào khả năng của người đi rao truyền, nhưng Ngài quan tâm nhiều hơn đến những ai sẽ lãnh nhận sứ điệp đó. Bài đọc một ngày hôm nay không đề cao con người của tiên tri Jonah, nhưng lại nói lên ý Chúa muốn ông đến với những người dân ngoại tại thành Ninivê để kêu gọi họ ăn năn hối cải. Các môn đệ tiên khởi của Chúa Giêsu như Anrê, Phêrô, Gioan, và Giacôbê cũng thế. Họ là những người chài lưới mộc mạc và chưa từng có kinh nghiệm rao giảng bất cứ vấn đề gì, thế nhưng Chúa Giêsu vẫn chọn các ông đi theo Ngài. Ngài mong muốn nhân loại mau chóng nhận được ơn cứu độ của Thiên Chúa hơn là bận tâm tìm kiếm những người thông thái.

​Cả hai bài đọc một và bài Tin Mừng trong Chúa Nhật tuần này đều có một sứ điệp giống nhau, đó là ăn năn thống hối. Đây là việc làm cần thiết để con người có thể đón nhận ân sủng của Thiên Chúa. Họ cần phải từ bỏ lối sống cũ để trở về với Thiên Chúa và sống gần gũi với Ngài hơn. Song song với lời kêu gọi thống hối, sứ điệp mà Chúa Giêsu và các môn đệ rao giảng còn loan báo nước Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta. Những ai nghe lời loan báo đó thì được mời gọi bước vào một vương quốc của chân lý và của lòng nhân ái. Đây là đời sống mới, dẫn đưa con người đến công bằng, bác ái, và khiêm nhường trước mặt Thiên Chúa. Con người sẽ trở nên thánh thiện hơn, nhưng trước hết họ cần phải có lòng ăn năn sám hối bởi vì không ai có thể đem theo những tội lỗi cũ vào trong một đời sống mới của sự thánh thiện.

​Một điểm quan trọng khác trong bài Tin Mừng hôm nay, đó là tính cấp bách của việc đón nhận lời Chúa. Nếu chúng ta không đón nhận lời Chúa ngay và đem ra thực hành, chúng ta sẽ không còn thời gian. Vì chúng ta đang sống trong một thế giới chóng qua, nên việc đáp trả lại tiếng Chúa cần phải mau chóng và dứt khoát. Như các môn đệ tiên khởi ngày xưa, chúng ta cần phải sẵn sàng bỏ thuyền, bỏ lưới, bỏ gia đình, và bỏ cả cuộc sống thân quen, để bước theo tiếng gọi của Chúa đang thúc giục từ trong sâu thẳm của trái tim. Có thể Chúa đang gọi chúng ta từ bỏ một cuộc sống thoải mái, như những người Côrintô trong bài đọc hai ngày hôm nay, hay như tiên tri Jonah, chúng ta được kêu gọi vào một cuộc sống mà chúng ta đang muốn trốn chạy. Dù trong bất cứ trường hợp nào, lời Chúa kêu gọi luôn liên lỉ và dứt khoát. Mặc dù các môn đệ Chúa luôn phải đối phó với nhiều thử thách, nhưng kinh nghiệm cho thấy được làm môn đệ Chúa, qua bất cứ tác vụ nào, đều là một đặc ân.

​Là những môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta không những được thông phần trong nước Chúa, nhưng chúng ta còn có trách nhiệm rao truyền nước Chúa cho mọi người ở khắp nơi. Trong vai trò của một sứ giả, chúng ta chu toàn sứ vụ của mình từ trong suy tư ra đến ngoài hành động ở trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta hãy để cho những giá trị của nước Trời dẫn dắt chúng ta, hơn là để bị ảnh hưởng bởi những giá trị chóng qua ở thế gian này.

Từ khóa tìm kiếm:
Môn đệ và sứ vụ
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements