Thursday, 19/11/2020 - 07:09:48

Mời dự hội thảo về sức khỏe trẻ em thời Covid-19

 

Nước Mỹ hiện đứng hàng đầu thế giới về tỉ lệ Covid, đặc biệt trong thời gian hiện nay và sắp đến, đại dịch lại trùng lắp với những bệnh mùa đông, nên những chuyên gia Y Tế Công Cộng kêu gọi giảm giao tiếp và hội họp mùa lễ. Mô hình bệnh nay đã có thay đổi và những thông tin chứng minh trẻ em cũng mang bệnh và lây truyền không thua gì người lớn.

Hội Project Việt Nam Foundation với những bác sĩ nhi và chuyên gia mong đóng góp thông tin chính xác và thực tế cho gia đình cộng đồng Việt Nam, chia sẻ những quy trình có thể giúp an toàn cho gia đình và trẻ em.

Mời quý vị hãy tham gia hội thảo về sức khỏe trẻ em thời Covid-19 trên mạng ngày Chủ Nhật, 22 tháng 11, lúc 8-9:30 sáng, do giáo sư Colleen Kraft, cựu Chủ Tịch Hàn Lâm Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ, BS Quỳnh Kiều cùng BS Lê Đào, BS Võ Thảo chia sẻ và trả lời câu hỏi của quý vị.

Xin ghi danh https://projectvietnam.org/updates
Hay điện thoại/nhắn tin số 714-888-5800
Gửi email và câu hỏi đến info@projectvietnam.org

 

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements