Tuesday, 02/01/2018 - 11:24:16

Mơ về cần saNhững người này đang xếp hàng để được vào tiệm MedMen mua cần sa ngày thứ Ba, 2 tháng Giêng. Tiệm Medmen nằm trong vùng West Hollwood và là một trong hai tiệm được cấp giấy phép bán cần sa trong vùng Los Angeles. Tuy luật California đã cho phép bán cần sa dành cho mục tiêu giải trí, tức là dân có thể mua về nhà... hít thoải mái từ đầu năm 2018, nhiều thành phố chưa soạn xong qui luật cấp giấy phép. Tại Quận Cam thì có ít nhất một tiệm đã mở cửa hoạt động tại Santa Ana. (David McNew/ Getty Images)

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp