Sunday, 17/07/2016 - 10:52:59

Mệnh Nước Nổi Trôi - Việt Nam 1945-2015

Những Rủi May, Thành Bại, Sai Lầm và Bội Phản

Biên khảo - Trúc Minh Lê Văn Nhậm
Bài NHÓM TIN SÁCH

Dù xưa hay nay, sử học là một khoa học về sự thật, đòi hỏi các sự kiện có thể kiểm chứng được cái gì xảy ra (what), khi nào (when), ở đâu (where), tại sao (why), và thế nào (how); nhưng đồng thời, sử học còn là một khoa học hoài nghi, sử gia phải làm sáng tỏ những hoài nghi. Đảng CSVN kể từ khi nắm quyền đã tự dựng nên những huyền thoại và hư cấu hòng bóp méo lịch sử, vì thế, nghiên cứu sử cũng là phải làm rõ những thứ bình phong, mặt nạ che đậy, để trả lại sự thật cho lịch sử.Lấy mốc từ 1945, với cuộc Cách Mạng Tháng 8 - mà đảng CSVN thường cho là đã mở ra một "kỷ nguyên mới" cho VN - tới 2015, thời điểm đảng CSVN đã lộ rõ sự suy đồi về mọi mặt, sách đưa ra 28 Chương, mỗi chương là một chủ đề quan trọng, đánh dấu từng biến cố nổi bật có khả năng thăng hoa hay kềm hãm giòng sinh mệnh Việt Nam, nêu ra những điều nào là đại phúc hay đại họa cho dân tộc.

Phần I (5 Chương): Từ Cách Mạng tháng 8/1945 đến Hiệp Định Genève 1954 Phần II (8 Chương): Ngô Đình Diệm & Đệ I Cộng Hòa Phần III (9 Chương): Sự Can Thiệp của Hoa Kỳ vào chiến tranh Việt Nam Phần IV (6 Chương): Việt Nam dưới chế độ cộng sản.

Tác giả còn ghi những suy nghĩ của mình xoay quanh câu hỏi: Nếu như những rủi may, tình cờ, những nghịch lý đó không xảy ra, hay xảy ra một cách khác thì sao? Từ đó, mở rộng hướng suy nghĩ, nhằm gợi ý về những bài học có thể rút ra ngõ hầu mách bảo cho các thế hệ tương lai tránh bớt sai lầm của quá khứ.

Tiểu sử tác giả Lê Văn Nhậm
Sinh năm 1941 tại Vĩnh Long. Học sinh trường Petrus Ký, Cử nhân Luật Đại Học Luật Khoa Sài Gòn. Tốt nghiệp Đại Học Claremont Graduate University, California. Trước 1975 chuyên viên Bộ Kinh Tế Việt Nam Cộng Hòa. Sĩ quan Khóa 21 Trường SQTB Thủ Đức. Sĩ quan Quân Pháp Quân Đoàn (Corps Judge Advocate) Ban Quân Pháp BTL / Quân Đoàn I Quân Khu I. Giáo sư Văn Hóa Trường Võ Bị Quốc Gia VN Đà Lạt. Sau 1975, tù cộng sản. 1992 định cư tiểu bang Florida (USA). 1999-2001 Tổng Thư Ký Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Nam Florida.

Mệnh Nước Nổi Trôi - Việt Nam 1945-2015
Trúc Minh - 500 trang - giá $25 USD
Email : nhamvale39@gmail.com - ĐT: (954) 871-6299

Tin Sách do Tủ Sách Tiếng Quê Hương Book Club Nhà Việt Nam thực hiện nhằm giới thiệu các tác phẩm giá trị trong nước cũng như hải ngoại, kể cả các tác giả ngoại quốc. Mọi liên lạc xin email về: tiengquehuongbookclub@gmail.com, hay gởi thư về: Tủ Sách Tiếng Quê Hương, P.O. Box 4653, Falls Church, VA 2044, USA

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp