Friday, 29/09/2017 - 08:39:23

Medicare: Tiền phạt vì mua trễ

Bài ERIC TRẦN

Medicare là một “sản phẩm” của thị trường bảo hiểm y tế, mà chính quyền liên bang là bên bán, người dân (trên 65 tuổi, hội đủ điều kiện) là bên mua. Thực ra, đến lúc được mua thì ai cũng mừng. Nhưng nếu vì lý do gì đó mà chậm trễ, mua không đúng thời hạn qui định thì đương sự sẽ bị phạt. Hôm nay, chúng ta sẽ xem xét hình phạt đó thế nào đối với người khách hàng chậm chân.

Nói về hình phạt khi không mua một sản phẩm nào đó, chúng ta không thể quên Obamacare, chương trình bảo hiểm dành cho đại chúng, cũng là thứ mà người dân Mỹ phải mua, nếu đương sự chưa có bảo hiểm ở đâu khác. Trong khi Obamacare phạt bằng cách tăng tiền thuế mà “nạn nhân” phải đóng ra vào cuối mỗi năm, thì Medicare phạt bằng cách tăng giá bảo hiểm.


Bước vào tuổi 65, nên nghiên cứu về các chương trình Medicare để khỏi bị phạt vì trễ

Nếu bạn có thể “nhịn” bảo hiểm và đời đời không mua, thì Medicare sẽ không làm gì được bạn. Nhưng nếu sau nhiều năm không cần nó, rồi rốt cuộc cũng phải bỏ tiền ra mua, thì khi đó bạn sẽ phải trả tiền cao hơn, càng chờ lâu bảo phí càng tăng cao so với giá bình thường. Như mọi người đã biết, Medicare Nguyên Thủy do chính phủ bán ra có 2 phần: Phần A và Phần B. Vậy, nếu mua chậm, bạn sẽ chịu phạt như thế nào?

Medicare Part A

Với đa số khách hàng đủ tiêu chuẩn (có đi làm đóng thuế ít nhất 10 năm), Medicare Phần A là miễn phí, như vậy thì có tăng bao nhiêu chăng nữa cũng vẫn là miễn phí.


Tiền phạt khi mua Medicare trễ không phải là ít!

Với những người không hội đủ tiêu chuẩn miễn phí, Medicare Phần A là một sản phẩm đắt đỏ, giá bình thường hiện nay là $413 một tháng. Nếu chậm trễ, bạn sẽ phải lãnh hình phạt là trả thêm 10% trên giá bình thường bất kể trễ bao lâu, nhưng phải tiếp tục trả giá cao như vậy trong một thời gian gấp đôi số năm bê trễ. Thí dụ: Trễ 1 năm, chiu giá cao trong 2 năm; Trễ 2 năm, chịu giá cao 4 năm.

Medicare Part B

Medicare Part B thì không miễn phí. Ngoại trừ những người quá nghèo (nhận trợ cấp xã hội SSI), tất cả những người cao niên khác đều phải mua Medicare Phần B, mặc dầu họ đã liên tục đóng thuế xây dựng quĩ này trong suốt thời gian còn đi làm. Tiền mua Medicare Phần B này được điều chỉnh cho cao hơn, cao hơn mỗi năm. Hiện nay, nếu bắt đầu mua Medicare trong năm 2017, giá chót bạn sẽ phải trả là $134 một tháng, và sẽ cao hơn nếu lợi tức của bạn vượt quá $85,000 một năm.

Nhưng đó là giá tiền dành cho người mua đúng hạn. Người trễ hạn sẽ phải trả phạt theo những qui định rất ngặt: Đóng tiền phạt đến mãn đời theo tỷ lệ 10% cho một năm trễ. Thí dụ: Trễ 1 năm tiền phạt 10%; Trễ 2 năm tiền phạt 20%; Trễ 3 năm tiền phạt 30%.

Nếu bắt đầu mua trong năm 2017, bạn sẽ phải trả như sau:
- Mua đúng thời hạn, trả 134 $ tháng
- Mua trễ 1 năm, trả $147/tháng
- Mua trễ 2 năm, trả $160/tháng.
- Mua trễ 3 năm, trả $174/tháng.
Nên nhớ rằng với tiền phạt cho phần B, bạn bắt đầu với con số nào thì sẽ phải trả theo con số ấy cho đến mãn đời, hoặc khi nào không mua nữa.

Medicare Phần D

Mặc dầu chính phủ chỉ có hai món hàng (Phần A và Phần B) để bán, nhưng nếu trễ, bạn cũng sẽ bị phạt khi muốn mua Medicare Part D (bảo hiểm thuốc men) trong thị trường tư nhân. Nếu thấy ức quá, bạn không thèm mua Medicare Part D, nhưng bạn phải cố giữ cái lập trường này đến … lúc chết. Nếu nửa chừng, sau này lại muốn có Medicare Part D vì không thể kham nổi tiền thuốc theo giá thị trường, bạn lại phải chịu giá cao hơn nữa, vì đã trễ hạn thêm rồi.

Tiền phạt khi mua Medicare Part D sẽ được tính theo tháng: Cứ mỗi tháng trễ, nạn nhân sẽ phải đóng tiền phạt bằng 1% giá căn bản toàn quốc. Giá căn bản toàn quốc là con số được cơ quan Medicare ấn định mỗi năm. Giá đó hiện thời (2017) là $35.63 một tháng. Trang mạng chính thức www.medicare.gov đưa ra thí dụ cụ thể sau đây:

Bà Martinez đủ tiêu chuẩn mua Medicare, nhưng thời hạn gia nhập tiên khởi (Initial Enrollment Period) đã chấm dứt hôm 31 tháng Năm, 2013. Bà chờ mãi tới tháng 12, 2015 mới mua. Như vậy, bảo hiểm Medicar Part D của bà sẽ có hiệu lực từ 1 tháng Giêng, 2016. Tiền phạt phải trả thêm là như sau:
Trong năm 2016:

- Mức phạt 31% trên giá căn bản $34.10 (được ấn định cho năm 2016), tương đương $10.57
- Làm tròn số thành $10.60.
- Suốt năm 2016, bà phải đóng thêm mỗi tháng $10.60
Sang năm 2017:
- Giá căn bản được ấn định lại là $35.63, mức phạt 31% trở thành $11.05
- Làm tròn số, thành $11.10
- Suốt năm 2017, bà phải đóng thêm mỗi tháng $11.10
Nhớ rằng đây mới là tiền phạt, tức là số tiền phải đóng thêm. Nếu chương trình Medicare Part D bà chọn có giá bình thường là $50, thì bà phải trả $60.60 một tháng (trong năm 2016), và $61.10 mỗi tháng (2017). Cộng chung với tiền phạt Medicare Part B nữa, số tiền phạt bà phải chịu mỗi năm quả thực không nhỏ.
Tóm lại, Medicare là một món hàng đặc biệt. Khách hàng của nó, những người sắp bước vào tuổi 65, cũng phải lưu ý đặc biệt, để khỏi trở thành “nạn nhân” bị phạt vì mua trễ.

Erictran216@yahoo.com

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp