Friday, 02/12/2016 - 08:33:29

Medicare Part C có những thuận lợi gì?

Bài ERIC TRẦN

Medicare Part C cũng được gọi là Medicare Advantage do những “thuận lợi” (advantages) mà nó mang lại cho thành viên. Medicare Advantage được cung cấp bởi thị trường tư nhân, nhưng còn tốt hơn cả Medicare Original (Nguyên Thủy), là chương trình do nhà nước cung cấp.
Để cụ thể hóa điều này, hôm nay chúng tôi xin đưa ra một bảng so sánh giữa Medicare Advantage do một công ty tư nhân cung cấp và Medicare Nguyên Thủy do nhà nước Hoa Kỳ cung cấp dựa theo các chi tiết sẽ được áp dụng cho năm mới 2017. Người viết xin xác minh không có mối liên hệ gì với các cơ sở được đề cập. Hai đối tượng được mang ra so sánh bao gồm:
- Một bên là Medicare Advantage do công ty Easy Choice cung cấp
- Bên kia là Medicare Nguyên Thủy (Part A và Part B) do nhà nước Hoa Kỳ cung cấp.
Sau đây là bảng đối chiếu 10 điểm hơn thiệt giữa hai chương trình nói trên:

                     Medicare Part C cũng gọi là Medicare Advantage vì cung cấp thêm nhiều thuận lợi

1. Bảo phí hàng tháng: Bằng nhau
- Medicare Advantage: $134. Số tiền này bạn không đóng cho công ty bảo hiểm, nhưng phải đóng cho nhà nước để mua Medicare Part B (phải có Part B mới có thể mua Part C). Rốt cuộc, để tham gia chương trình Medicare Advantage này, bạn không phải đóng thêm gì cả.
- Medicare Nguyên Thủy: $134, cũng là tiền mua Medicare Part B.

2. Bác sĩ gia đình
- Medicare Advantage của công ty Easy Choice (sau đây xin nói vắn tắt là Advantage): Vào khám bác sĩ gia đình, bệnh nhân không trả tiền, bảo hiểm trả 100%. Tuy nhiên, bệnh nhân phải chọn một bác sĩ có hợp đồng làm việc với Easy Choice.
- Medicare Nguyên Thủy của Nhà Nước (sau đây xin nói vắn tắt là Nguyên Thủy): Những bệnh nhân chỉ có Medicare Nguyên Thủy sẽ phải trả 20% chi phí. Thí dụ: Nếu bác sĩ lấy $100 cho một lần khám thì bệnh nhân trả $20, bảo hiểm trả $80. Tuy nhiên, bệnh nhân sẽ không phải chọn bác sĩ gia đình mà có thể đi bất cứ bác sĩ nào, nếu vị đó chịu nhận Medicare.

3. Bác sĩ chuyên khoa
- Advantage: Bệnh nhân trả $0, bảo hiểm trả 100%. Tuy nhiên, để được quyền lợi này, bệnh nhân phải hội đủ hai điều kiện: Có giấy giới thiệu của bác sĩ gia đình và được sự chấp thuận trước của bảo hiểm.
- Nguyên Thủy: Bệnh nhân trả 20% chi phí. Bù lại, bệnh nhân không cần có sự giới thiệu của bác sĩ gia đình, không cần sự chấp thuận của bảo hiểm, mà chỉ cần vị bác sĩ ấy bằng lòng nhận thẻ Medicare

4. Xét nghiệm, thử máu, X-ray (ngoại trú)
- Advantage: Bệnh nhân trả $0
- Nguyên Thủy: Bệnh nhân trả 20%.

5. Giải phẫu (ngoại trú)
- Advantage: Bệnh nhân trả từ $0 tới $50 (copay)
- Nguyên Thủy: Bệnh nhân trả 20% chi phí.

6. Cấp cứu
- Advantage: Bệnh nhân trả $0
- Nguyên Thủy: Bệnh nhân trả 20% chi phí. Cần biết là chi phí khi vào cấp cứu thường không nhẹ, bao giờ cũng lên tới tiền ngàn, chỉ cần nhà thương họ “chạc” một con số khiêm nhường thôi (thí dụ, $3000), bạn cũng sẽ phải trả bộn rồi ($600).

7. Xe cứu thương
- Advantage: Bệnh nhân trả $50
- Nguyên Thủy: Bệnh nhân trả $20%. Thí dụ: Chi phí xe cứu thương (kể cả dịch vụ cấp cứu tại chỗ) là $1,000, bệnh nhân trả $200.

8. Nằm nhà thương
- Advantage: Bệnh nhân không trả đồng nào trong ba tháng đầu. Nếu sau ba tháng vẫn còn nằm, bệnh nhân được gia hạn thêm 120 ngày (tương đương bốn tháng) nữa. Tổng cộng, bảy tháng nằm bệnh viện không trả đồng nào. Chắc không ai muốn nằm nhà thương lâu hơn thế. Vậy, hãy tạm dừng lại ở con số bảy tháng.
- Nguyên Thủy: Bệnh nhân trả $1,288 (deductible) cho 60 ngày đầu tiên. Từ ngày thứ 61 tới 90, bệnh nhân sẽ trả mỗi ngày $322 (copay).

9. Tiền thuốc
- Advantage: Với giá thuốc được chia làm 5 bậc (tier), nếu chọn lấy thuốc bậc 1 (tier 1), bệnh nhân không phải trả đồng nào. Đi ngược lên trên, thuốc bậc hai copay $15, bậc ba copay $47…. (Nhưng không phải tất cả tất cả mọi chương trình Medicare Advantage đều đương nhiên có bảo hiểm thuốc men. Easy Choice là một trong số ít có bao gồm quyền lợi này)
- Nguyên Thủy: Không có bảo hiểm thuốc, bệnh nhân phải mua thuốc theo giá thị trường, hoặc mua thêm một chương trình bảo hiểm thuốc (Medicare Part D) từ thị trường.

10. Mắt, răng và tai
Những quyền lợi trong hạng mục này khá phức tạp, chỉ xin kể một quyền lợi về mắt:
- Advantage: Khám mắt miễn phí hằng năm, lắp miễn phí một cặp kính mới trị giá không hơn $200 một năm
- Nguyên Thủy: Bệnh nhân trả 20% copay với một số dịch vụ hạn chế do chính phủ cung cấp.
Trên đây là 10 điểm so sánh, nhưng để hiểu rõ hơn về những “thuận lợi” của Medicare Part C, chúng ta còn phải đề cập ít nhất 2 điểm khác: Deductible và Out-of-Pocket Expense. Đề tài này sẽ được đề cập trong bài sau.

Erictran216@yahoo.com

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp