Saturday, 30/12/2017 - 09:25:58

Lương tối thiểu tại California sẽ tăng thêm 50 cents vào ngày 1 tháng 1

SACRAMENTO – Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, lương tối thiểu tại California sẽ tăng thêm 50 cent một giờ. Điều này có nghĩa là, người lao động sẽ có lương tối thiểu $11 Mỹ kim một giờ tại các cơ sở có từ 26 nhân viên trở lên, và có lương $10.5 Mỹ kim một giờ tại các cơ sở nhỏ hơn. Việc tăng lương năm 2018, ảnh hưởng khoảng 2.6 triệu người lao động, là một phần của kế hoạch tăng lương từ từ, lên mức $15 Mỹ kim một giờ vào năm 2023, theo đạo luật được ký vào tháng 4, 2016.

Theo ước tính, đến năm 2023, khoảng 5.6 triệu người – tức 1 phần 3 lực lượng lao động làm việc theo giờ tại tiểu bang – sẽ được hưởng lợi từ việc tăng lương. Con số này bao gồm 1.9 triệu người ở Los Angeles County, 605,000 người tại Orange County, 339,000 người tại Riverside County, và 331,000 người ở San Bernardino County.

Trên toàn Hoa Kỳ, các đạo luật tăng lương tối thiểu đang xuất hiện ngày càng nhiều trong những năm gần đây, trong bối cảnh khoảng cách giàu nghèo ngày càng rộng. Tình trạng giá nhà tăng cao tại California cũng là một trong các nguyên nhân làm tăng nạn vô gia cư và tăng tỷ lệ nghèo đói.

Theo một báo cáo gần đây về chi phí sinh sống tại 58 quận hạt của tiểu bang, tiền lương chung của 2 người lao động ăn lương tối thiểu sẽ không đủ để chi trả cho các nhu cầu cơ bản của một gia đình.

Theo nghiên cứu, nếu tính các chi phí nhà ở, thức ăn, giữ trẻ, vận chuyển, y tế, quần áo, đồ dùng trong nhà, dịch vụ điện thoại, và tiền trả thuế thu nhập, một gia đình 4 người ở California, với cả 2 người cha mẹ đều đi làm, sẽ cần thu nhập trung bình là $75,952 Mỹ kim một năm để đáp ứng các nhu cầu cơ bản. Con số này tương đương mỗi người cha mẹ phải có một công việc full-time, được trả lương $18.26 Mỹ kim một giờ. Nếu gia đình này chỉ có 1 người đi làm, người đó sẽ cần kiếm được $28.53 Mỹ kim một giờ để đáp ứng các nhu cầu tối thiểu.

Rất nhiều tổ chức kinh doanh, bao gồm cả Phòng Thương Mại California, đã phản đối việc tăng lương tối thiểu, vì cho rằng việc tăng lương này sẽ làm mất việc làm và tăng tình trạng tự động hóa.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising