Sunday, 23/07/2017 - 11:24:00

LM Đào Quang Chính thuyết trình trước các quý chức Cộng Đồng Công Giáo VN

Bài THANH PHONG

FOUTAIN VALLEY - Vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 22 tháng 7, 2017, Linh Mục Đào Quang Chính, được mời đến hội trường giáo xứ Thánh Linh, 17270 Ward St, Fountain Valley, CA 92708 để thuyết trình cho tân Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange về một số vấn đề “Liên hệ giữa Cha Xứ và các quý chức.”

Trước khi Linh Mục Đào Quang Chính trình bày đề tài, ông Vũ Viết Quyền, tân Chủ Tịch Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo VN Giáo phận Orange chào mừng và cám ơn sự hiện diện của Đức Ông cùng quý cha và toàn thể quý chức. Sau đó, ông mời Đức Ông Giuse Phạm Quốc Tuấn, chánh xứ giáo xứ Saint Columban lên dâng lời cầu nguyện.


Các tham dự viên (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Sau đó, ông Vũ Viết Quyền giới thiệu ban tổ chức và ban điều hành. Trước hết Ban Tổ Chức gồm Đức Ông Giuse Phạm Quốc Tuấn, Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa Kỳ (LĐCGVNMTNHK), Linh Mục Trần Công Nghị (Phó Chủ Tịch LĐCGVNMTNHK); LM Trần Cao Thượng (Tổng Thư Ký LĐCGVNMTNHK); Luật sư Nguyễn Đình Khương (Phó Trưởng Ban, Chủ Tịch Liên Đoàn Giáo Dân CGVNMTNHK).

Ban Điều Hành gồm: LM Trần Cao Thượng, ông Trần Ngọc Để (Thể) Phó Chủ Tịch LĐCGVNMTNHK) và ông Vũ Viết Quyền (tân Chủ Tịch Ban Chấp Hành CĐCGVN Giáo Phận Orange), ông Jimmy Hùng (Chủ Tịch Cộng Đoàn Saint Columban); ông Nguyễn Khanh , Ủy Viên Tài Chánh LĐCGVNMTNHK, ông Mai Tuấn (Tổng Thư Ký Liên Đoàn Giáo Dân MTNHK), bà Ngọc An (Tổng Thủ Quỹ LĐCGVNMTNHK).

Sau phần giới thiệu hai thành phần ban tổ chức và ban điều hành trên, LM. Trần Công Nghị giới thiệu LM Đào Quang Chính. LM Trần Công Nghị cho biết, Cha Đào Quang Chính đã phục vụ tại Texas, và năm 2006 được Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ cử làm Ủy Viên Liên Lạc giữa Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ để nối kết và hình thành tổ chức Liên Đoàn Cộng Giáo VN tại Hoa Kỳ, nhằm giúp cho các quý chức và giáo dân Việt Nam hiểu rõ vai trò tương quan giữa cha xứ và giáo dân hay là giáo dân Việt Nam với cha xứ Mỹ như thế nào.


Linh mục Đào Quang Chính thuyết trình (Thanh Phong/ Viễn Đông)

LM Đào Quang Chính có rất nhiều kinh nghiệm trong vai trò một cha xứ Mỹ, Mễ, và hiện nay ngài đang là cha xứ một xứ đạo tại Riverside, cha sẽ giúp quý chức hiểu rõ vấn đề, để biết vai trò của mình hầu cộng tác với cha xứ điều hành xứ đạo theo đúng với giáo luật hơn.

LM Đào Quang Chính cám ơn Đức Ông, cha xứ Thánh Linh và quý cha cùng các quý chức. Sau đó cha cho biết, Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ có hơn 30 sắc dân khác nhau, trong đó có 23 sắc dân Á Châu, và Việt Nam là một trong 23 sắc dân đó. Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ rất ưu tư về các sắc dân, đặc biệt sắc dân VN, nên cha được cử giữ chức vụ là Ủy viên Liên lạc của HĐGM Hoa Kỳ để hình thành Liên Đoàn CGVN.

Sau đó, LM Đào Quang Chính dẫn giải một số điều khoản trong Giáo Luật như các điều 519, 532, 536, 537, 1281 – 1288 để giải thích rõ ràng về vai trò của cha xứ và giáo dân, việc điều hành, tuyển chọn cũng như quản lý giáo xứ đều phải đúng theo giáo luật. Đặc biệt theo Giáo Luật thì Hội Đồng Tài Chánh (Finance Council) và Hội Đồng Mục Vụ (Pastoral Council) theo giáo luật cụm từ Council chỉ có nghĩa là Cố Vấn. Diễn giả cũng căn cứ giáo luật để trình bày về nhiệm vụ của Giám Mục, Linh Mục và Hội Đồng Mục Vụ (giáo dân). Ngoài ra, LM Đào Quang Chính cũng nói về vấn đề phân biệt giữa nhu cầu phải có của Hội Đồng Mục Vụ và Hội Đồng Tài Chánh, tiêu chuẩn điều hành trong giáo xứ v.v..
Sau đó là phần đặt câu hỏi và giải đáp của diễn giả. Buổi thuyết trình đặc biệt chỉ dành cho các viên chức Cộng Đồng nên không có đông giáo dân tham dự, nhưng rất hữu ích cho những viên chức vừa nhận lãnh trách nhiệm trong tân Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Các tin khác
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp