Monday, 08/06/2020 - 08:02:12

Lệnh phong tỏa giúp Hoa Kỳ tránh gần 5 triệu ca bệnh


BERKELEY - Theo một nghiên cứu vừa công bố vào thứ Hai, các lệnh đóng cửa cơ sở kinh doanh không thiết yếu và lệnh yêu cầu người dân ở nhà trong hơn 2 tháng qua đã giúp Hoa Kỳ tránh được gần 5 triệu ca nhiễm coronavirus. Báo cáo nghiên cứu, được thực hiện bởi Đại học UC Berkeley, đã đánh giá xem hành động của các chính phủ ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ lây lan virus tại 6 quốc gia gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nam Hàn, Ý, Pháp, và Iran.

Nghiên cứu cho thấy các nước này đã tránh được 62 triệu ca nhiễm Covid-19, bao gồm cả 4.8 triệu trường hợp tại Hoa Kỳ, bằng cách ban hành các lệnh phong tỏa.

Do nhiều ca bệnh không được chẩn đoán chính thức, các nhà nghiên cứu ước tính lệnh phong tỏa trên thực tế đã giúp ngăn chận đến 530 triệu ca bệnh tại 6 nước, với 60 triệu trường hợp riêng tại Hoa Kỳ. Theo các chuyên gia, thời gian là yếu tố then chốt trong việc ban hành các lệnh kiểm soát. Chỉ một trì hoãn nhỏ trong việc thực hiện các lệnh này cũng sẽ dẫn đến kết quả khác biệt rất nhiều.

Tại Hoa Kỳ, vùng vịnh San Francisco là khu vực đầu tiên ban hành lệnh ở nhà, vào ngày 16 tháng 3. Ba ngày sau đó, Thống Đốc Gavin Newsom của California cũng trở thành thống đốc đầu tiên yêu cầu áp dụng lệnh ở nhà cho toàn tiểu bang. Trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp tại Hoa Kỳ đang lên cao kỷ lục hiện nay, và các ca bệnh mới mỗi ngày bắt đầu ổn định, nhiều tiểu bang đang dần nới lỏng các lệnh cấm đoán và tái mở cửa nền kinh tế. New York, một trong các tiểu bang bị Covid-19 ảnh hưởng nặng nhất tại Hoa Kỳ, đã bắt đầu mở cửa vào thứ Hai.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements