Monday, 15/11/2021 - 07:18:14

Lệnh cấm muỗng nĩa nhựa dùng 1 lần có hiệu lực tại Los Angeles


(Getty Images)


Từ thứ Hai tuần này, các nhà hàng tại Los Angeles sẽ không cung cấp miễn phí bộ muỗng nĩa nhựa dùng một lần và khăn giấy, và sẽ chỉ cung cấp các đồ dùng này nếu khách hàng yêu cầu.

Theo lệnh cấm mới, áp dụng cho các nhà hàng có hơn 26 nhân viên, mọi thiết bị cung cấp muỗng nĩa nhựa dùng một lần đều phải bị dẹp bỏ. Các nhà hàng cũng sẽ ngừng cung cấp muỗng nĩa nhựa và khăn giấy cho các phần ăn mua đem đi và cả những phần ăn ăn tại tiệm, trừ khi được khách hàng đặc biệt yêu cầu.

Quy định mới được ban hành nhằm giảm rác thải và chi phí cho các cơ sở kinh doanh. Hơn 32,000 lá thư đã được gởi vào đầu năm nay để thông báo cho các nhà hàng về quy định mới.

Các lá thư này được in bằng tiếng Hoa, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog và tiếng Anh.

Theo một nghị viên thành phố, việc chỉ cung cấp muỗng nĩa nhựa theo yêu cầu sẽ giúp các cơ sở kinh doanh tiết kiệm từ $3,000 đến $21,000 Mỹ kim một năm.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements