Monday, 04/12/2017 - 10:00:03

Lễ tưởng niệm cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Đức Chơn, Viện Chủ Tu Viện Quảng Hương Già Lam, Huế

Đính chánh
Trong bài “Lễ chào cờ đầu tháng 12, 2017” đăng ngày thứ Hai, 4 tháng 12, 2017, có đoạn “Năm nay Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long sẽ thực hiện chiến hạm HQ 10 to lớn như chiến hạm thật mà tốn phí lên đến hơn $150,000 Mỹ Kim.” Xin đính chánh số tiền là $15,000. Thành thật cáo lỗi cùng quí độc giả và Hội.

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 3 tháng 12, 2017 tại chùa Khánh Hỷ tọa lạc tại số 10502 Orangewood St, Garden Grove, môn đồ pháp quyến đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Đức Chơn, Viện Chủ Tu Viện Quảng Hương Già Lam, Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Ân Sư Gia Đình Phật Tử Việt Nam vừa thuận thế vô thường, an nhiên thu thần xả báo thân tại Phương Trượng Tu Viện Quảng Hương Già Lam, Huế vào ngày 27 tháng 11, 2017. Thọ thế 86 năm, 62 hạ lạp.

Đến chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Viện Chủ chùa Bát Nhã (Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ); Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, Viện Chủ chùa Bảo Quang (Phó Thượng Thủ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo VN Trên Thế Giới); Hòa Thượng Thích Thái Siêu từ Bắc California; Hòa Thượng Thích Minh Dung, Viện Chủ và HT. Thích Bảo Lợi trú trì chùa Quang Thiện, Ontario, cùng một số Đại Đức và gần 20 Ni Sư, Sư Cô từ các tự viện khác nhau.


Thượng Tọa Thích Pháp Tánh, Viện Chủ chùa Khánh Hỷ trình bày cảm niệm của môn đồ pháp quyến. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Về phía Phật tử, ngoài môn đồ pháp quyến, đạo tràng chùa Khánh Hỷ còn có Huynh Trưởng các cấp và Gia Đình Phật Tử từ các chùa trong vùng Orange County và phụ cận, cùng đông đảo cơ quan truyền thông.
Đại Đức Thích Đức Trí điều hợp chương trình buổi lễ. Sau phần tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự, Đại Đức cung thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni đồng khởi thân Niệm Phật Cầu Gia Bị.

Sau đó, Đại Đức mời HT Thích Minh Dung tuyên đọc tiểu sử cố đại lão Hòa Thượng Thích Đức Chơn. (Xin tóm lược): Cố Trưởng Lão Hòa Thượng húy thượng Nguyên hạ Mỹ, tự Đức Chơn, hiệu Hải Tánh, thế danh Phạm Hữu Thầm, sinh năm 1932 tại xã Phú Thạnh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Do ngưỡng mộ Hòa Thượng Thích Trí Thủ, Hòa Thượng đã xin phép song thân xuất gia đầu Phật tại chùa Ba La Mật, Cố đô Huế, được Thầy Trí Thủ ban cho pháp danh Nguyên Mỹ. Năm 1955, thọ Cụ Túc Giới tại Phật Học Viện Trung Phần, Hải Đức, Nha Trang.


Chư tôn đức Tăng, Ni cử hành Lễ Cung Tiến Giác Linh cố Hòa Thượng Thích Đức Chơn tại chánh điện chùa Khánh Hỷ. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Sau năm 1963, Hòa Thượng vào Saigon tu học và hành đạo, đảm nhận các Phật sự: Trụ trì chùa Long Huê, Gò Vấp, Trụ trì tu viện Quảng Hương Già Lam, Chánh Đại diện GHPGVNTN xã Hạnh Thông Tây và khai sinh Gia Đình Phật Tử Quảng Hương (nay là GĐPT Đức Chơn). Năm 1968 về lại Nha Trang, khai sơn chùa Thị Hội PG Cam Ranh, Giám Đốc nhà in Hoa Sen, góp công rất lớn trong việc tổ chức tu học, nâng cao kiến thức Phật học của Phật tử qua kinh sách và ngay cả tài chánh để đóng góp kinh tài cho GH và các Phật Học Viện.
Sau năm 1975, Hòa Thượng được Bổn Sư giao phó trụ trì Quảng Hương Già Lam, phụ giúp Ân Sư trong việc hoằng pháp, chăm lo cho lớp Cao Đẳng Phật Học. Năm 2004, Hòa Thượng ủy thác Phật sự trú trì cho Hòa Thượng Nguyên Giác, Ngài được Môn phái suy tôn Viện Chủ Tu Viện Quảng Hương Già Lam, và ngài cùng với Hòa Thượng trú trì tổ chức đại trùng tu Tu Viện dưới sự hộ trì của tứ chúng.

Tại Đại Hội bất thường GHPGVNTN tổ chức tại tu viện Nguyên Thiều, Hòa Thượng được cung thỉnh đăng lâm pháp tịch Thành Viên Hội Đồng Trưởng Lão Viện Tăng Thống, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ Viện Hóa Đạo GHPGVNTN.


Ba Huynh Trưởng cấp Dũng của GĐPT (từ trái) là Tâm Hòa Lê Quang Dật, Nguyên Cần Tôn Nữ Dương Kiều, và Tâm Đăng Nguyễn Văn Pháp cử hành nghi thức dâng hương. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Trước chướng duyên bủa trùm ngôi nhà Áo Lam Truyền Thống, Hòa Thượng đã cùng chư vị tôn đức thương yêu GĐPTVN công bố Bản Thệ, Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT VN, tác thành mọi Phật sự của GĐPTVN trên toàn thế giới. Ngài đã được cung thỉnh đăng lâm pháp tịch Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ từ năm 2002 cho đến ngày viên tịch. Bốn giờ sáng ngày 27 tháng 11, 2017 nhằm ngày 10 tháng 10 năm Đinh Dậu, Hòa thượng đã viên tịch tại phương trượng Tu Viện Quảng Hương Già Lam, Huế.

Sau phần tuyên đọc tiểu sử cố Hòa Thượng, nhạc sĩ Hồ Việt tay ôm đàn guitar miệng hát nhạc phẩm “Kính Lạy Giác Linh Thầy.” Nhạc phẩm rất cảm động do nhạc sĩ Phi Long sáng tác. Tiếp theo, Thượng Tọa Thích Pháp Tánh, Viện Chủ chùa Khánh Hỷ lên có đôi lời cảm nghiệm về ân sư. Theo lời Thượng Tọa, cố Hòa Thượng Đức Chơn là vị ân sư của thầy, vì thầy đã có duyên hạnh ngộ được tu học với Hòa Thượng năm 1983 sau khi thân mẫu qua đời, người chị ruột của thầy là một Sư Cô đã dẫn dắt thầy đến tu viện Già Lam xin được tu học với Hòa Thượng Đức Chơn. Thượng Tọa đã kể nhiều chi tiết về thời gian tu học cho đến ngày nay được sự hỗ trợ của chư tôn thiền đức và qúy Phật tử xa gần kiến tạo ngôi chùa Khánh Hỷ này, và Thượng Tọa không bao giờ quên ân sư là cố Hòa Thượng Thích Trí Thủ và cố Hòa Thượng Thích Đức Chơn.
Tiếp theo, Đại Đức Thích Đức Trí cung thỉnh Hòa Thượng Thích Nguyên Trí ban đạo từ. Hòa Thượng Nguyên Trí tán thán công đức vô lượng của cố đại lão Hòa Thượng Thích Đức Chơn, dù phải hành đạo dưới sự theo dõi và kìm kẹp của chế độ nhà nước cộng sản VN, cố Hòa Thượng đã rất khéo léo, tế nhị để bảo vệ chánh pháp, HT Nguyên Trí khuyên môn đồ pháp quyến và toàn thể Phật Tử hãy lấy công hạnh của cố Trưởng lão Hòa Thượng Thích Đức Chơn mà noi theo trên đường tu học và hoằng dương Chánh Pháp.


Hòa Thượng Thích Nguyên Trí (giữa) ban đạo từ, bên trái là HT Thích Quảng Thanh, bên phải là HT Thích Thái Siêu. Phía sau có chân dung cố Trưởng lão Hòa Thượng Đức Chơn. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Trước khi chư tôn đức cử hành Lễ Cung Tiến Giác Linh, quý Huynh Trưởng cấp Dũng (cấp cao nhất trong hàng Huynh Trưởng GĐPT): Tâm Hòa Lê Quang Dật, Tâm Đăng Nguyễn Văn Pháp và Nguyên Cần Tôn Nữ Dương Kiều được mời lên trước chánh điện để làm nghi thức Tưởng Niệm Giác Linh Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Đức Chơn, Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Cố Vấn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới. Huynh Trưởng Cấp Tấn Diệu Ngọc (thân mẫu anh Đỗ Tân Khoa) đã thay mặt GĐPT có lời tác bạch: “Hôm nay, đối trước di ảnh Trưởng Lão Hòa Thượng, Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già GĐPTVN, toàn thể đàn con áo lam hồi tâm quy ngưỡng, phủ phục kính lễ dâng hương, tưởng niệm đạo hạnh oai nghiêm của bậc Đại Từ Tôn, Trí Bi Song Vận, một đời lập nguyện cùng Thầy Tổ Sơn Môn, bôn ba vạn dặm chí bền, gá vai gánh vác sứ mệnh Hộ Phật Pháp dĩ trường tồn để lèo lái con thuyền Chánh Pháp, vượt qua cơn bão dữ, đương thời pháp nhược, đau lòng, quê hương giữa lúc ma cường… Như tiếng đại hồng chung xa vọng, tiếng chân thầy dẫu đang xa dần, nhưng đọng tại trong tâm khảm chúng con, âm vang của ngọn hải triều lâm râm trườn tới, tiếng của Chánh Pháp gọi cuộc lên đường, cũng là để trở về nẻo Chánh Pháp. Cảm đức từ tôn, đội ơn tiếp độ, đàn áo lam hôm nay quy phục nhất tâm đảnh lễ tam bái Giác Linh Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc.”

Đến đây chư tôn đức ra trước bàn thờ trang nghiêm tụng kinh cung tiến Giác Linh cố Hòa Thượng, thượng Nguyên hạ Mỹ. Sau đó, đại diện ban tổ chức cảm tạ và hồi hướng. Buổi lễ hoàn mãn vào lúc 7 giờ tối cùng ngày.
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp