Monday, 08/05/2017 - 10:32:43

Lễ Phật Đản tại Tu Viện Linh Sơn Pháp Bảo

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Không kèn, không trống, không cờ xí rợp trời và cũng không đông đảo Phật tử tham dự như đại lễ Phật Đản ở Mile Square Park hay ở chùa Điều Ngự vào cuối tháng Tư vừa qua. Tu Viện Linh Sơn Pháp Bảo ở địa chỉ 8962 Emerald Ave, Westminster, CA 92683 do Thượng Tọa Thích Tâm Bình (Thích Thông Quán) làm Viện Chủ đã tổ chức đại lễ Phật Đản một cách đơn giản nhưng không kém phần trang nghiêm, long trọng vào chiều thứ Bảy, ngày 6 tháng 5, 2017. Đây là ngôi chùa có đặt bàn thờ năm vị Tướng QL/VNCH và Trung Tá CSQG Nguyễn Văn Long tuẫn tiết vào ngày 30 tháng 4, 1975.
Ngoài Thượng Tọa Viện Chủ làm chủ lễ còn có sự tham dự của bốn Đại Đức Thích Thường Giới, Thích Thường Tấn, Thích Thường Minh, và Thích Thường Lễ từ chùa Phật Tổ, Long Beach, và Đại Đức Thích Thanh Nguyên từ trường học Tây Lai Tự, và sư cô Thích Nữ Phước Quang. Hàng Phật tử có gần 100 vị, đa số là nữ giới.


Cử hành lễ Khánh Đản (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Vì diện tích Tu Viện Linh Sơn Pháp Bảo không được rộng rãi lắm nên Thượng Tọa Viện Chủ đã thiết lập một lễ đài ngoài trời, bên hông Tu Viện khá mỹ thuật với tượng Đức Phật Đản sinh đứng trên tòa sen, phía dưới hoa đèn rực rỡ.

Đúng 6 giờ chiều, Thượng Tọa Viện Chủ và chư Đại Đức được Phật tử cung thỉnh ra trước lễ đài. Thượng Tọa Thích Tâm Bình nói mấy lời về ý nghĩa ngày Đản Sanh của Đức Phật và xin mọi người cùng quỳ gối, nhất tâm tụng Sám Khánh Đản với lời sám: “Đệ tử hôm nay/ Gặp ngày Khánh Đản/ Một dạ vui mừng/ Cúi đầu đảnh lễ/ Thập phương Tam thế/Điều Ngự Như Lai/ Cùng Thánh, Hiền, Tăng/Chúng con cùng pháp giới chúng sanh/ Bởi thiếu nhơn lành/ Thảy đều sa đọa/ Tham sân chấp ngã/ Quên hẳn đường về/Tình ái si mê/ Tù trong lục đạo/Trăm dây phiền não/Nghiệp báo không cùng/ Nay nhờ Phật Tổ Năng Nhân/ Rủ lòng lân mẫn/ Không nỡ sinh linh thiếu phước/ Nặng kiếp luân hồi/Đêm dài tăm tối/ Đuốc tuệ rạng soi/ Nguyện cứu muôn loài/Pháp dùng phương tiện/ Ta bà thị hiện…”


Thượng Tọa Viện Chủ và các Đại Đức, Sư Cô chụp hình lưu niệm với các Phật tử. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Các Phật tử đều quỳ gối chậm rãi đọc theo lúc lên bổng, lúc xuống trầm. Sau cùng, Thượng Tọa chủ lễ nguyện, “Nam mô Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính nguyện. Hôm nay chúng con, chí thành tha hiết, hướng nguyện mười phương, ba đời chư Phật, từ bi gia hộ. Chúng con xưng tán khánh đản Bổn Sư, Tụng đọc văn kinh, xin đem hồi hướng. Khắp nguyện người mất siêu sanh, kẻ còn phước lạc. Chúng sanh được thấm nhuần mưa Pháp. Tất cả mọi người đều trọn thành Phật Đạo.” Và đại chúng đồng niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” ba lần.


Thượng Tọa Viện Chủ Linh Sơn Pháp Bảo tắm Phật. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Sau khi tụng kinh, Thượng Tọa Viện Chủ, năm Đại Đức và Sư Cô đến trước bàn thờ có tượng Đức Phật Đản Sinh, lấy chiếc gáo nhỏ múc nước tắm cho Phật.

Các Phật tử cũng xếp hàng lên tắm Phật và sau khi tắm Phật xong, mọi người vào chánh điện lạy Phật rồi trở ra trước lễ đài cắt bánh mừng sinh nhật Đức Phật. Trong khi Thượng Tọa Viện Chủ và các Đại Đức cắt bánh, mọi người cùng hát “Happy Birthday, Happy Birthday Buddha,” chụp hình lưu niệm và trở vào nhà ăn dùng cơm chay do Tu Viện khoản đãi.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp