Monday, 02/07/2018 - 11:38:35

Lễ khai mạc Khóa An Cư Kiết Hạ 2018 tại Chùa Huệ QuangTin & ảnh THANH PHONG

Chư tôn đức Tăng, Ni chụp ảnh lưu niệm trước mặt tiền chùa Huệ Quang vào sáng thứ Hai, 2 tháng 7, 2018. Trong ngày Chủ Nhật trước đó, có đến 250 chư tôn đức Tăng, Ni tại các chùa và tự viện khắp nơi đã về chùa Huệ Quang, thành phố Santa Ana do Hòa Thượng Thích Minh Mẫn làm Viện Chủ để tham dự Lễ Kiết Giới An Cư từ Chủ Nhật 1/7 đến Chủ Nhật ngày 8/7. Lễ khai mạc diễn ra trang nghiêm tại chánh điện vào lúc 5 giờ 30 sáng thứ Hai dưới sự chứng minh của chư Hòa Thượng: Thích Minh Tuyên, Thích Giác Sĩ, Thích Quảng Thanh, Thích Nhựt Quang, Thích Minh Trì, Thích Giác Pháp, Thích Hữu Lợi và Thích Minh Hồi. Thiền Chủ: HT. Thích Chơn Thành. Các Phó Thiền Chủ: HT Thích Nguyên Trí, Thích Thiện Long. Hóa Chủ: HT Thích Minh Mẫn. Tuyên Luật Sư: HT Thích Minh Đạt. Ban Điều Hành Trường Hạ: HT Thích Thông Hải. Cố Vấn Chư Ni Trường Hạ: Các Ni Trưởng: Thích Nữ Như Hương, Thích Nữ Như Tịnh và ba Ni Sư: Thích Nữ Như Định, Thích Nữ Như Ngọc và Thích Nữ Giới Châu. Sau khi làm lễ khai mạc, chư tôn đức Tăng Ni chụp hai tấm ảnh kỷ niệm, một trong chánh điện và một trước mặt tiền chùa Huệ Quang. Trong buổi lễ, Hòa Thượng Thích Chơn Thành đã bị ngất xỉu, phải đưa vào phía sau chánh điện tịnh dưỡng. Sau khi Khóa An Cư Kiết Hạ bế mạc, Viễn Đông sẽ có bài tường thuật chi tiết sau.
 

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising