Wednesday, 09/11/2016 - 08:22:32

Lấy vợ gả chồng

Trong Kinh Tin Kính, người Kitô giáo tuyên xưng rằng: “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.” Không tin vào điều này tức là không tin vào Thiên Chúa và không tin vào sự sống đời sau. Vào thời Chúa Giêsu, có hai trường phái đối lập nhau, đó là những người Pharisiêu thường gọi là Biệt Phái là những người tin vào sự sống lại và phái Sađốc là những người không tin vào sự sống lại. Trong bài Phúc Âm tuần này, những người phái Sađốc tới gặp Chúa Giêsu và họ đã dựa vào một khoản luật của Môsê để đặt ra một câu chuyện có vẻ chế diễu và thách đố về sự sống lại. Theo luật Mosê một người đàn ông có vợ nhưng chưa có con mà chết, thì một trong các anh em trai của người chết ấy phải cưới người vợ góa để đứa con đầu tiên sinh ra sẽ được coi là con của người đàn ông quá cố. Mục đích của luật này là để cho người quá cố không bị tuyệt tự nhưng vẫn có con để lưu truyền dòng dõi. Họ nói với Chúa Giêsu nếu gia đình kia có bẩy anh em trai, người thứ nhất lấy vợ rồi chết mà không có con, người thứ hai lấy người vợ góa đó nhưng cũng chết không con và tiếp tục như thế cho tới người thứ bẩy cũng lấy người vợ góa đó và cũng chết mà không có con. Vậy khi sống lại thì người đàn bà này sẽ là vợ của ai? Họ muốn chế diễu Chúa Giêsu và cho rằng việc sống lại là sự phi lý vì khi sống lại chẳng lẽ người đàn bà ấy lại lấy một lúc bẩy anh em nhà đó sao?

Để trả lời câu hỏi này cho những người phái Sađốc, trước hết Chúa Giêsu xác định lại một điều, không biết có làm cho người thuộc phái Sađốc quan tâm và chú ý hay không, nhưng nó làm cho chúng ta phải quan tâm và chú ý đó là chỉ những ai được tuyển chọn mới được vào Nước Thiên Chúa. Sự sống đời sau có đó và là một món quà tặng vô giá. Nhưng không phải ai cũng được vào nước này, chỉ có những ai được xét là xứng đáng mới được vào. Chúa Giêsu đã nói rất nhiều về việc tuyển chọn này như cây sinh trái mới được giữ lại, cây nào không sinh trái sẽ bị loại ra, hoặc Chúa sẽ tách biệt chiên ra khỏi dê, lúa tốt ra khỏi cỏ dại và cá tốt ra khỏi cá xấu. Vậy cần phải có những gì để chúng ta biết rằng chúng ta là những người được tuyển chọn. Câu trả lời này không khó, đó là những người biết thực hành điều Chúa dạy, biết làm lành lánh dữ, biết sống theo Tám Mối Phúc, biết sống giới luật yêu thương bác ái. Nhận ra những điều đó thì không khó, nhưng nhận ra mà có thực hành hay không đó mới là vấn đề.

Khi vào thiên đàng chúng ta sẽ hiện hữu trong một trật tự mới, và trật tự ở nơi đó sẽ không còn giống như những trật tự ở nơi trần gian này nữa, cho nên không còn có chuyện lấy vợ gả chồng. Chính Chúa Giêsu đã xác nhận điều này. Người ta sẽ giống như các thiên thần. Khi vào thiên đàng, thì người ta không còn luyến tiếc những điều ở nơi trần gian này nữa, cái cũ sẽ qua đi. Cho nên nếu sống đời sống tận hiến làm tông đồ cho Chúa ở nơi trần gian này, mà phải hy sinh khước từ đời sống vợ chồng, thì đừng có buồn, vì đó không phải là đời sống vĩnh viễn. Còn nếu đang sống đời sống vợ chồng, hãy cố gắng sống đời sống hôn nhân Công Giáo thánh thiện, để đời sau sẽ muôn đời cảm tạ Chúa vì mình đã biết hoàn tất cuộc đời tạm bợ này có ý nghĩa.
Lm Trần Văn Kiểm

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp