Friday, 26/08/2016 - 11:46:06

Làm gì nếu không trả được nợ Student Loans

Bài ERIC TRẦN

Con đường thăng tiến chính đáng nhất của tuổi trẻ là xuyên qua học vấn. Và, phương tiện để đi học là tiền, hay cụ thể hơn, là student loans bởi vì, có mấy ai đủ tiền để tự trang trải phí tổn học vấn. Ai cũng hy vọng rằng khi tốt nghiệp sẽ dư khả năng trả nợ. Đối với đa số, đúng là như vậy nhưng nhiều người khác thì đối diện một thực tế đen đủi hơn: Ra trường với gánh nợ trên vai, nhưng không tìm được việc làm! Trong hoàn cảnh “cuộc đời không đẹp như mơ”, người sinh viên ra trường còn có lối thoát nào không? Có thể xin tha, xin hoãn, xin giảm khi bạn không làm sao trả được nợ hay không?

Sinh viên phấn khởi khi ra trường

Không trả nợ

Dĩ nhiên một “phương pháp” ai cũng biết là … ì ra, không chịu trả, tức quịt nợ (default). Đến nước này, bạn đành phải chấp nhận mọi hậu quả dầu có tai hại đến đâu: Uy tín (credit) bị tổn thương nặng nề, khiến bạn không thể làm ăn với ai sau này được nữa, mà món nợ vẫn cứ âm thầm tăng lên. Tệ hại nhất là chủ nợ có thể xin án tòa cho phép họ xiết lương (nếu sau này bạn đi làm), thậm chí tịch thu tiền thuế hồi lại (tax refund).
Vì thế quịt nợ không thể coi là “phương pháp.” Điều đáng được bàn thảo phải là những phương pháp tránh quịt nợ thì đúng hơn.

Tránh quịt nợ

Nếu không thể trả nợ theo như cam kết ban đầu mà vẫn không muốn mang tiếng quịt nợ (default), bạn có thể nghĩ đến các phương pháp sau:
- Xin hoãn nợ xuyên qua chương trình “forbearance” hoặc “deferment”
- Xin hủy bỏ món nợ và bổn phận trả nợ (loan cancelled and payment eliminated)
- Xin trả nợ theo mức độ lợi tức (income-based repayment schedule)
- Xin gom nhiều món nợ khác nhau vào một mối để dễ đường tính toán
- Và sau cùng xin xóa nợ qua thủ tục phá sản

Điều kiện xin hoãn hoặc xin tha

Các chuyên viên luật pháp thuộc công ty findlaw.com kể ra một số trường hợp căn bản cho phép bạn xin hoãn hoặc xin tha nợ. Có trường hợp món nợ chỉ có thể xin hủy, trường hợp khác có thể xin hoãn, trường hợp khác bạn có thể hoặc xin hoãn hoặc xin tha:

1. Người vay nợ đã chết: Nếu người vay mượn đã chết, thì mặc dầu có tài sản để lại nhưng người quản lý tài sản có thể xin hủy bỏ tất cả những món student loans mà đương sự đã vay khi còn đi học mà chưa trả hết.

2. Người vay nợ mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến tàn phế toàn diện và vĩnh viễn: Nếu bị thương tích trong một tai nạn dẫn đến tật nguyền vĩnh viễn, bạn có thể xin hủy bỏ tất cả những món nợ còn lại. Tuy nhiên, tai nạn dẫn đến tật nguyền phải là một biến cố xảy ra sau khi bạn đã xin được student loans. Để chứng minh tình trạng sức khỏe, đương nhiên bạn cần có hồ sơ y tế có sự xác nhận của bác sĩ.

3. Người vay nợ, hoặc vợ/chồng, hoặc con cái mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến tàn phế toàn diện nhưng không vĩnh viễn: Nếu món nợ được vay trước 1 tháng Bảy, 1993, bạn có thể xin hoãn nợ với thời hạn tối đa 3 năm. Nếu món nợ vay sau ngày nói trên, bạn phải chứng minh được rằng bạn không thể đi học cũng như không thể đi làm được trong ít nhất 60 ngày sắp tới. Nếu lấy lý do vì vợ/chồng hoặc con cái bị bệnh, bạn phải chứng minh được rằng bạn cần phải săn sóc người bệnh trong thời hạn ít nhất 3 tháng.

4. Người vay nợ hiện ở trong chương trình phục hồi sức khỏe (rehabilitation) sau một cơn bạo bệnh: Trong trường hợp này bạn có thể được hoãn trả nợ trong lúc đang phục hồi và thêm sáu tháng sau khi chương trình phục hồi chấm dứt.

5. Người vay nợ bị thất nghiệp: Nếu hiện thời bị thất nghiệp và đang tích cực tìm việc làm, bạn có thể xin hoãn trả nợ bằng cách chứng minh giấy tờ thất nghiệp (như cuống ngân phiếu lãnh bảo hiểm thất nghiệp) và giấy tờ chứng minh đã nộp đơn xin việc. Để được cứu xét, bạn phải đi tìm những công sở tuyển dụng full time làm việc ít nhất 30 giờ một tuần, kéo dài ít nhất 3 tháng.

6. Gặp khó khăn kinh tế: Với những món tiền vay mượn sau ngày 30 tháng Sáu, 1993, bạn có thể xin hoãn tối đa 3 năm nếu có thể chứng minh rằng mình đang gặp khó khăn kinh tế. Nếu đang nhận trợ cấp xã hội (như welfare hoặc SSI) thì gần như đương nhiên sẽ được hoãn nợ theo tiêu chuẩn này.
Các chuyên gia pháp luật của Findlaw.com còn đưa ra nhiều tiêu chuẩn khác giúp bạn xin hoãn hoặc hủy nợ. Chúng ta sẽ gặp lại họ trong bài lần tới.
Erictran216@yahoo.com

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp