Friday, 20/04/2018 - 10:37:32

Khu Học Chính Garden Grove mời phụ huynh và cộng đồng tham dự buổi trưng bày sách giáo khoa và tài liệu giảng dạy sinh ngữ

Bắt đầu từ ngày thứ Hai, ngày 16 tháng 4, đến ngày thứ Hai ngày 14 tháng 5, Khu Học Chính Garden Grove (GGUSD) trưng bày sách giáo khoa sinh ngữ mới để công chúng giám định tại trụ sở giáo dục GGUSD, số 10331 Stanford Ave., Garden Grove. Đây là những tài liệu mới được học khu đề nghị mua và dùng cho chương trình giảng dạy tiếng Pháp, Tây Ban Nha và tiếng Việt từ lớp 7 đến lớp 12.

Thời gian trưng bày vào các ngày trong tuần theo thời gian thường lệ là từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại Khu Trưng Bày Sách Giáo Khoa, trên lầu 1 trụ sở giáo dục. Ngoài ra, trong ngày thứ tư, 9 tháng 5, sẽ mở thêm giờ- từ 5 giờ đến 7 giờ tối. Khách đến xem sẽ được phát mẫu đánh giá tài liệu.

Trong buổi họp ngày 15 tháng 5 sắp tới, Hội Đồng Giáo Dục dự định sẽ xem xét các sách giáo khoa theo đề nghị để giảng dạy cho học sinh bắt đầu vào niên học sắp đến.

 Tất cả tài liệu trưng bày là những tài liệu được đề nghị để Hội Đồng Giáo Dục chấp thuận sử dụng sau thời gian phụ huynh xem xét cùng với giáo viên, nhân viên GGUSD và ban điều hành học khu đánh giá cặn kẽ.
Các tài liệu được đánh giá dựa trên sự chính xác, cách sắp xếp nội dung phù hợp với các tiêu chuẩn học vấn của tiểu bang. Ngoài ra, việc đánh giá còn xét đến sự kết hợp phương diện kỹ thuật, những phương pháp rõ ràng và dễ hiểu để giảng dạy cho học sinh thuộc nhiều sắc dân với nhiều trình độ khác nhau.
Để biết thêm chi tiết, gọi Văn Phòng Giáo Vụ Các Cấp số 714-663-6143.


Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp