Monday, 25/06/2018 - 08:32:52

Khu Học Chính Garden Grove ca ngợi các học sinh tốt nghiệp khóa 2018, chúc thành công trên bước đường vào đại học


(Hình KHCGG)

Khu Học Chính Garden Grove (KHCGG) đã tổ chức lễ ra trường cho hơn 3,500 học sinh lớp 12 thuộc tám trường trung học cấp II vào hai ngày 14 và 15 tháng 6 vừa qua.


Các thủ khoa của KHCGG đã bày tỏ niềm hãnh diện về kinh nghiệm ở bậc trung học, suy nghiệm về hành trình thăng tiến của bản thân trong bốn năm học qua, và sẵn sàng bước sang một chương mới trong cuộc sống. Khoá 2018 có nhiều em sẽ theo học tại Hiệp Hội Các Trường Đại Học Danh Tiếng “Ivy League” như Long Ho, thủ khoa trường Bolsa Grande, sẽ vào Đại Học Princeton vào mùa thu, ngành học chính là Khoa Học Điện Toán và em Cathy Duong, thủ khoa đồng hạng trường Garden Grove sẽ theo học ở Yale, ngành học chính là Anh Văn và Dự Bị Y Khoa với hy vọng trở thành nhà di truyền học.

Hơn 1,000 học sinh tốt nghiệp cho biết các em sẽ vào các trường đại học thuộc hệ thống UC hay CSU. Các học sinh tốt nghiệp Khoá 2018 đã hoàn tất hơn 4,000 lớp thuộc Trình Độ Cao (AP) và nhiều em đã có được nhiều tín chỉ cấp đại học ngay khi được nhận vào học.

Ông Bob Harden, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục phát biểu: “Khoá 2018 đã phản ảnh thành quả của khu học chính trong việc đào tạo những “học giả” đầy quyết tâm để thành công và đã thể hiện ý chí cùng sự chịu khó để đạt được mục tiêu. Các học sinh tốt nghiệp tại KHCGG đã được nhiều trường đại học hàng đầu mời gọi và các em đã nhận nhiều học bổng trị giá hàng triệu đồng nhờ vào thành tích cá nhân và học vấn.”

Khoá 2018 hãnh diện về 32 học sinh tốt nghiệp được vinh dự nhận Học Bổng Học Sinh Giỏi Toàn Quốc. Những vinh dự khác gồm khoảng 700 học sinh tốt nghiệp thông thạo hai hay nhiều ngôn ngữ được Ấn Chứng Song Ngữ của Tiểu Bang và gần 650 em nhận bằng Tốt Nghiệp Danh Dự “Golden State Merit” vì đã hoàn tất mỹ mãn ít nhất sáu lãnh vực học tập.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp