Thursday, 06/09/2018 - 02:11:13

Không rửa tay


(Getty Images)

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Trong Tin Mừng của Chúa Nhật tuần này, Chúa Giêsu đã chê trách những người biệt phái và luật sĩ. Ngài nói thẳng rằng họ là những người giả hình, tôn thờ Thiên Chúa chỉ bằng môi bằng miệng, còn lòng họ thì xa Thiên Chúa. Họ giữ những tập tục bề ngoài, nhưng lại không giữ lòng kính mến Thiên Chúa chân thật ở bên trong. Họ bỏ qua những giới răn của Thiên Chúa, để chạy theo những tập tục của phàm nhân. Chúa Giêsu đã thẳng thắn lên án họ, những con người gian dối.

Ngài không làm ngơ trước những sai lầm. Không những họ đã sai lầm, mà họ còn dùng chính sự sai lầm của mình, để coi đó là tiêu chuẩn đúng, để bắt những người khác phải tuân theo. Chúa Giêsu đã gọi họ là những người tôn thờ Thiên Chúa một cách giả dối, bởi vì họ đã dạy giáo lý và những luật lệ của loài người, thay vì dẫn người ta tới việc tôn thờ Thiên Chúa chân thật và giữ các giới răn và thánh chỉ của Ngài.

Chúng ta thấy vào thời Chúa Giêsu, người Do Thái có hai thứ luật: Luật thành văn và luật truyền khẩu. Luật thành văn thì có lâu đời, được trích ra từ sách Cựu Ước, thông thường được gọi là luật Môisen. Người Do Thái đã được hướng dẫn bởi lề luật này trong thời gian rất lâu dài, và người dân cảm thấy rằng đây là những lề luật chính đáng hướng dẫn họ trong đời sống tôn giáo và xã hội. Nhưng dần dần, có những người trong các tầng lớp dân chúng cho rằng những lề luật này thì quá tổng quát và sơ sài. Họ nghĩ là cần phải được giải thích thêm và sửa đổi.

Chính vì thế, những cái nguyên tuyền từ lúc đầu đã bị người ta sửa đổi, nó không còn mang ý nghĩa chân thật của thuở ban đầu nữa. Thí dụ: Những người Do Thái bình dân muốn bắt chước những thầy tư tế rửa tay của mình, để tỏ sự tinh sạch trước khi vào đền thánh dâng của lễ, họ đã thêm ra những nghi thức phải rửa tay trước khi cầu nguyện và trước khi dùng bữa. Sau này, rửa tay trước khi dùng bữa là nghi thức bắt buộc. Chính vì thế mà chúng ta thấy người biệt phái và luật sĩ đã bắt bẻ Chúa Giêsu khi các môn đệ của Ngài dùng bữa với bàn tay không tinh sạch, tức là không rửa trước, đúng theo nghi thức. Nhân dịp này, Chúa Giêsu đã khiển trách họ chỉ biết coi trọng những hình thức bề ngoài, thay cho việc tuân giữ các lề luật thánh của Thiên Chúa.

Cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với những người luật sĩ và biệt phái trong bài Tin Mừng của Chúa Nhật tuần này dạy cho chúng ta nhiều bài học. Chúng ta phải coi trọng các giới răn của Thiên Chúa trên tất cả mọi tập tục của loài người. Ai biết thực hành giới răn của Thiên Chúa qua lời dạy dỗ của Chúa Giêsu Kitô, Con của Ngài, người đó sẽ là người công chính thật sự trước mặt Chúa. Chúa Giêsu đã khiển trách những luật sĩ và biệt phái đã bỏ một bên các giới răn của Thiên Chúa để nắm giữ tập tục phàm nhân.

Chúng ta đừng bỏ các giới răn của Chúa mà nghe theo những lời dụ dỗ của ma quỉ hoặc tay sai của chúng đầy dãy trong thế gian này. Nhiều người trong thế gian ngày hôm nay đang chạy ngược lại với giới răn của Chúa. Nếu chúng ta biết tuân theo giới răn của Ngài thì chúng ta là người có phúc, vì Chúa Giêsu đã hứa rằng: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.”


Từ khóa tìm kiếm:
Không rửa tay
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp