Monday, 15/10/2018 - 09:09:30

Kho bạc California có cả tỷ Mỹ kim chưa có người nhận


(Getty Images)

SACRAMENTO - Mới đây California đã đưa thêm $770 triệu Mỹ kim vào kho dự trữ hàng tỷ đô. Theo các viên chức tài chánh của tiểu bang cho biết ngày thứ Ba, kho này lưu giữ tài sản không có người nhận.
Trong số tiền được chuyển cho tiểu bang để cất giữ, có nhiều trương mục ngân hàng có thể đã bị quên, nhiều tấm ngân phiếu chưa được đổi lấy tiền mặt, tiền bảo hiểm, cổ phiếu, hộp két gửi tiền, và tiền mặt chưa có người tới nhận. Số tiền $770 triệu này chỉ là một phần của số tiền $9 tỷ trong tài sản không có người nhận lãnh đang được tiểu bang cất giữ.

Làm sao người dân California biết họ có tài sản cần nhận lại?
Họ có thể vào trang web của Kiểm Soát Viên Tài Chánh Tiểu Bang (bà Betty Yee), để xem danh sách tài sản được lưu trữ.

Trang này là https://sco.ca.gov/upd_msg.html 
Những người dùng trang này có thể tải xuống các hồ sơ về tài sản chưa có người nhận, coi lại tình trạng của tài sản có còn nhận lại được hay không, và tải xuống những mẫu hơn và mẫu hướng dẫn xin nhận lại tiền.

Kiểm Soát Viên Betty Yee nói, “Một lượt tìm kiếm trong kho dữ liệu tài sản vô thừa nhận chỉ làm tốn chừng mấy phút, và đây là thời điểm tuyệt vời để làm điều đó, vì có thêm nhiều tài sản được chuyển từ các ngân hàng, cơ sở kinh doanh, các hãng xưởng và công ty bảo hiểm nhân tho, trong mỗi mùa hè.”

Theo Luật Tài Sản Vô Thừa Nhận của California, các ngân hàng, hãng bảo hiểm, công ty và các thực thể khác, đều bắt buộc phải nộp tài sản của khách hàng cho Văn Phòng Kiểm Soát Viên Tiểu Bang, khi không có hoạt động nào được báo cáo trong một khoảng thời gian nào đó, thường là ba năm. Tài sản được tiểu bang giữ lại cho đến khi có một đơn xin nhận lại hợp pháp được nộp.

Không có giới hạn về thời gian hoặc chi phí để nộp đơn cho văn phòng của Betty Yee.
Khoảng 580,000 đơn như vậy đã được nộp trong năm tài chánh 2017-18, tổng cộng chừng $309 triệu. Số tiền trung bình được trả lại là $534 cho mỗi đơn, theo văn phòng kiểm soát viên tiểu bang cho biết.

 

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp