advertisements
Thursday, 30/09/2021 - 08:42:25

Khi Thiên Chúa dựng nên người nam và người nữ


Tranh khảm kiếng tại Thánh Đường Monreale, Sicily, Ý mô tả câu chuyện Thiên Chúa tạo Eve từ xương sườn của Adam trong Kinh Thánh.

 

Bài LM VINCENTÊ PHẠM NGỌC HÙNG


Khi đọc thoáng qua các bài đọc cho Chúa Nhật tuần này, hai chủ đề nổi bật mà chúng ta nhận ra ngay, đó là hôn nhân và ly dị, nhưng đọc kỹ hơn, chúng ta sẽ nhận ra một chủ đề quan trọng khác, đó là quyền bình đẳng giữa người nam và người nữ. Bài đọc một kể lại rằng Thiên Chúa tạo dựng nên cho Adong muôn loài muôn vật, và ban cho ông đặc ân đặt tên cho chúng, nhưng ông không thấy có loài nào xứng hợp với ông. Sau đó Thiên Chúa đã lấy một chiếc xương sườn của ông và tạo dựng nên người đàn bà. Điều này có nghĩa là Thiên Chúa đã tạo dựng nên người nam và người nữ đồng hình, đồng dạng, và đồng bản thể.


Việc tạo dựng người phụ nữ không phải là một việc làm ngẫu nhiên của Thiên Chúa, nhưng đây chính là kết tinh của thượng trí, để người nữ không những là một trợ lực xứng hợp, nhưng còn là một thụ tạo bình đẳng với người nam. Do vậy, khi nhìn thấy Evà, Adong liền nói, “Bây giờ đây xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi.”


Những nhà chú giải Thánh Kinh diễn giải rằng những chữ “xương và thịt” nói lên toàn bộ con người bao gồm tâm sinh lý. “Xương” là biểu tượng của sức mạnh, và “thịt” nói lên những yếu đuối nơi con người. Khi Adong nhìn nhận người đàn bà có tất cả những sức mạnh và yếu đuối như người đàn ông, Adong chấp nhận Evà là người nội trợ xứng hợp và ngang hàng với ông. Chính vì vậy mà chúng ta thấy bài đọc một bảo rằng: “… người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình.”


Trong bài Tin Mừng ngày hôm nay, chúng ta nghe Chúa Giêsu đã dùng chính đoạn Sách Thánh này của sách Sáng Thế làm nền tảng để giảng giải về hôn nhân và ly dị khi Ngài bị các người Biệt Phái thử thách. Họ hỏi, “Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng?” Ngay tự bản chất, câu hỏi này đã nói lên sự thiếu bình đẳng giữa người nam và người nữ trong xã hội người Do Thái ngày xưa. Người phụ nữ luôn được coi là “tài sản” của người nam bởi vì hôn nhân thường được sắp đặt vì lợi ích của người đàn ông. Chính lý do này đã đưa đến luật của Môsê là người đàn ông có thể ly dị vợ mình gần như vì bất cứ lý do gì.


Sách Đệ Nhị Luật có đoạn chép rằng, nếu người đàn ông thấy nơi vợ mình “có điều gì chướng, thì sẽ viết cho nàng một chứng thư ly dị, trao tận tay và đuổi ra khỏi nhà” (24:10). Những nhà chú giải Thánh Kinh diễn giải rằng, những điều chướng có thể từ những điều nghiêm trọng như gian dâm cho đến những sự việc nhỏ như người phụ nữ này ở dơ, nói to, nói nhiều, hoặc nấu ăn dở. Người chồng chỉ cần đưa ra một trong những điều “chướng” này trong thư ly dị rồi có thể đuổi người vợ ra khỏi nhà, mà người phụ nữ không được phép làm ngược lại. Dĩ nhiên Chúa Giêsu đã nhận ra được sự bất công này trong đời sống hôn nhân, nên Ngài nói với những người Biệt Phái, “Chính sự cứng lòng của các ông, mà Môisen đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục.”

Chúa Giêsu đã đưa ra lý do dẫn đến luật vô lý của Môsê, và Ngài đã bảo vệ tính linh thánh của hôn nhân và bảo vệ người phụ nữ khỏi sự bất công của luật ly dị. Người áp bức người thường tước đoạt đi nhân phẩm của con người, nhưng ân sủng của Thiên Chúa sẽ tái thiết tương quan tình nghĩa con người và làm cho nó không ngừng triển nở.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements