Sunday, 20/11/2016 - 08:21:51

Khai thác dầu có thể đã gây động đất ở California

Một số trận động đất lớn từng xảy ra ở Nam California vào đầu thập niên 1900. Điều đó đã khiến các chuyên gia nói rằng tiểu bang này là nơi có nguy cơ động đất. Nhưng gần một thế kỷ sau, những cuộc nghiên cứu mới cho thấy rằng một số trận động đất lớn nhất có thể đã bị gây ra bởi việc khai thác và sản xuất dầu hỏa cũng như khí đốt, chứ không phải là do thiên nhiên.Điều phát hiện này rốt cuộc có thể làm thay đổi những lời các khoa học gia tiên đoán về động đất trong vùng trũng Los Angeles Basin, và mức độ họ hiểu rõ bao nhiêu về những trận động đất do con người gây ra ở nước Mỹ.Điều khó khăn cho các nhà khoa học là việc xác định rằng một trận động đất thời nay là tự nhiên hay nhân tạo, và càng thách đố hơn nữa đối với một trận động đất xảy ra cách đây một trăm năm. Những dụng cụ mà hiện nay họ dùng để đo đạc các trận động đất đều chưa có hoặc không tinh vi vào thời đó, và các hồ sơ lịch sử đều bị hạn chế.

Vì thế hai nhà nghiên cứu Susan Hough và Morgan Page, tại cơ quan Khảo Sát Địa Chất Hoa Kỳ, đã cậy dựa vào một sự kết hợp giữa những cuộc khảo sát khoa học cũ, những dữ liệu công cụ thô sơ, và những bài tường thuật của báo chí, để ráp nối lại với nhau những chi tiết về các trận động đất vào đầu thế kỷ thứ 20.

Từ những tài liệu ấy, họ đã xác định độ lớn của các trận động đất, vị trị của tâm điểm địa chấn, và những đặc tính khác. Rốt cuộc họ thu hẹp lại cuộc điều tra vào một số trận động đất lớn gây ra nhiều hư hại, xảy ra trong khu vực ấy từ năm 1900 tới năm 1935, trong thời kỳ phồn thịnh của ngành dầu hỏa.
Bà Hough và ông Page đã hạn chế việc nghiên cứu lại ở giai đoạn thời gian này, vì các hồ sơ đều vá víu trước năm 1900. Các nhà nghiên cứu khác đã xem xét những trận động đất do con người gây ra ở Los Angeles sau năm 1935. Hai nhà nghiên cứu này cũng đã lục lọi những bản báo cáo cũ của tiểu bang, để lấy số liệu thống kê về khối lượng sản xuất của các công ty dầu hỏa và khí đốt, cùng với những địa điểm và chiều sâu của các giếng dầu của họ. Sau đó họ phân tích những dữ liệu về ngành kỹ nghệ dầu khí và động đất, để xem họ có thể thiết lập một mối liên quan giữa hai điều đó hay không.

Hough và Page đã tìm thấy rằng việc sản xuất dầu khí ở khu vực Los Angeles Basin có thể đã gây ra bốn trận, trong số năm trận động đất lớn ở vùng này trong khoảng thời gian ấy. Trận lớn nhất, là trận động đất Long Beach vào năm 1933, mạnh 6.4 độ Richter, giết chết 120 người, và gây thiệt hại $50 triệu (tính theo Mỹ kim năm 1933). Được công bố trên Bản Tin Hội Địa Chấn Học Hoa Kỳ, cuộc nghiên cứu của họ giải thích rằng đa số các trận động đất lớn đều đã xảy ra ở gần các giếng dầu, thường ngay sau khi việc sản xuất bắt đầu.

Trong mỗi trường hợp, các công ty dầu khí đã khoan những giếng dầu sâu hơn một ngàn mét, đây là độ sâu không bình thường vào thời đó. Bà Hough nói rằng tất cả những yếu tố này cung cấp bằng chứng cho thấy một sự liên kết giữa những trận động đất và hoạt động dầu khí. Nhưng điều quan trọng là cần lưu ý cuộc nghiên cứu này không chứng minh bất kỳ quan hệ nhân quả nào. “Điều mà họ cho thấy là những điều kiện ấy là ở mức độ đến nỗi các trận động đất có thể bị gây ra bởi hoạt động bơm dầu,” theo David Jackson giải thích. Ông là giáo sư địa chấn học tại viện đại học University of California, Los Angeles, và không tham gia vào cuộc nghiên cứu này.

Ở miền Trung Tây Hoa Kỳ ngày nay, các nhà khoa học nói rằng những trận động đất do con người tạo nên phần lớn đều bị gây ra, bằng cách bơm nước thải từ việc sản xuất dầu khí xuống những giếng khử sâu. Tuy nhiên việc đó không được làm vào đầu thập niên 1900 ở California. Vì vậy có lẽ các trận động đất đã bị gây ra bởi việc lấy dầu hỏa và khí đốt ra khỏi mặt đất. Trong năm 2015, tiểu bang Oklahoma có gần một ngàn trận động đất mạnh 3 độ hoặc lớn hơn, tăng từ mức trung bình là hai trận mỗi năm, từ năm 1978 tới năm 2008.

Cuộc nghiên cứu này có thể có những hàm ngụ quan trọng, Nếu dầu hỏa và khí đốt đã gây ra hầu hết các trận động đất lớn ở Los Angeles, vào đầu thế kỷ thứ 20, thì các nhà địa chấn học có thể cần phải tính toán lại tỷ lệ của những trận động đất tự nhiên ở miền nam California. Ông Jackson nói, “Có thể một số trận động đất mà chúng ta coi là tự nhiên thì thực ra là có liên quan tới hoạt động của con người. Và có thể là chúng ta có số lượng động đất ít hơn trong tương lai, so với số lượng mà chúng ta có trong quá khứ.”
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp