Monday, 12/11/2018 - 07:26:39

Kêu gọi cử tri cần xác nhận chữ ký hay gởi tin phúc đáp ngay khi cơ quan ghi danh bầu cử liên lạc

SANTA ANA - Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn đã gởi thông báo ngày 10 tháng 11, kêu gọi cử tri cần phải trả lời những thắc mắc chi tiết của Cơ Quan Bầu Cử ngay lập tức nếu họ liên lạc để giải quyết các vấn đề về lá phiếu của quý cử tri.

Thông báo cho biết Cơ Quan Ghi Danh Bầu Cử được giao nhiệm vụ kiểm đếm và xác nhận các cuộc bầu cử địa phương.

Trong những ngày sắp đến, những nhân viên từ Cơ Quan Ghi Danh Bầu Cử có thể sẽ liên lạc với quý vị để xác nhận những chi tiết về lá phiếu bầu của quý vị trong các trường hợp như quên ký tên trên lá phiếu, hay chữ ký cần phải xác minh thêm và v.v...

Nhân viên cơ quan có thể liên lạc với cử tri qua điện thoại, email hoặc bằng thư. Nếu quý vị không trả lời những yêu cầu của cơ quan này, lá phiếu của quý vị sẽ bị loại bỏ và sẽ không được kiểm đếm trong cuộc bầu cử này.

 

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising