Monday, 25/09/2017 - 10:25:49

Kết quả NFL tuần 3


Vernon Davis số 85 chụp được trái touchdown trước mặt Sean Smith 21 trong trận Washington Redskins thắng Oakland Raiders 27-10 ngày Chủ Nhật. (Patrick Smith/ Getty Images)


Thứ Hai, 25 tháng Chín
- Dallas Cowboys (2-1) thắng Arizona Cardinals (1-2) 28-17
Thứ Năm, 21/9
- Rams (2-1) 41 - 49ers (0-3) 39
Chủ Nhật, 24/9
- Jaguars (2-1) 44 - Ravens (2-1) 7
- Colts (1-2) 31 - Browns (0-3) 28
- Eagles (2-1) 27 - Giants (0-3) 24
- Jets (1-2) 20 - Dolphins (1-1) 6
- Bills (2-1) 26 - Broncos (2-1)16
- Saints (1-2) 34 – Panthers (2-1) 13
- Bears (1-2) 23 - Steelers (2-1) 17
- Falcons (3-0) 30 – Lions (2-1) 26
- Vikings (2-1) 34 - Buccaneers(1-1)17
- Patriots (2-1) 36 - Texans (1-2) 33
- Titans (2-1) 33 - Seahawks (1-2) 27
- Packers (2-1) 27 - Bengals (0-3) 24
- Chiefs (3-0) 24 – Chargers (0-3) 10
- Redskins (2-1) 27 - Raiders (2-1) 10

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp