Monday, 21/01/2019 - 07:28:51

Kết quả kỳ Thi Chánh Tả & Viết Văn ngày 19/1/2019


(Hình Văn Tường cung cấp)

Do Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ tổ chức

Cấp l
- Hạng nhứt Nguyễn Helen TVN Ca Dao 40 điểm
- Nhì Đỗ Mỹ Linh TVN Tam Biên 28.75đ
- Ba Phạm Timothy TVN Ca Dao 26đ
- KK I Lê Hoàng Jayden TVN Ca Dao 23đ
- KK II Nguyễn Ngọc Minh Châu TVN Westminster 19đ

Cấp ll
- Hạng nhứt Nguyễn Mai Madeline TVN Mục Vụ 38đ
- Hạng nhì Vũ Nguyễn Thanh Trúc TVN Westminster 32đ
- Hạng Ba Khổng Đức Khoa Joseph TVN Westminster 29đ
- KK I Nguyễn Trâm Amy TVN Westminster 27đ
- KK II Ngô Jasmin TVN Tustin 24đ

Cấp III
- Hạng Nhứt Nguyễn Vũ Lan Anh TVN Westminster 42đ
- Nhì Nguyễn Ngọc Tường Vy TVN Westminster 40đ
- Ba Nguyễn Ngọc Hân TVN TTVHVN 38đ
- KK I Phạm Minh Quang TVN La Vang 37đ
- KK II Nguyễn Ngọc Hạnh Jubilee TVN Westminster 36đ

Cấp IV
- Hạng Nhứt Nguyễn Hà Hillary TVN Ca Dao 33đ
- Nhì Nguyễn Vũ Hà Tiên TVN Tustin 31đ
- Ba Khang Kevin Văn Bùi TVN TTVHVN 30đ
- KKI Thảo Ngô TVN Midway City 29.5đ
- KK II Diệp Christina TVN Tam Biên 29.5đ
California 19-01-2019
Trưởng Ban Tổ Chức, GS Văn Tường

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising