Wednesday, 04/06/2014 - 07:19:30

Kết quả bỏ phiếu sơ bộ California: Janet Nguyễn, Hugh Nguyễn tiến tới; Madison Nguyễn, Trần Thái Văn gặp khó khăn; Phạm Long xem như xong


Kết quả bỏ phiếu sơ bộ California 3 tháng Sáu, 2014:

Janet Nguyễn, Hugh Nguyễn tiến tới; Madison Nguyễn, Trần Thái Văn gặp khó khăn; Phạm Long xem như xong

 WESTMINSTER – Trong ngày thứ Ba vừa qua, số cử tri tham gia bầu cử sơ bộ trên toàn tiểu bang California đã rất thấp, không mấy hào hứng đúng như dự đoán. Tuy vậy, tại một số địa phương, những cuộc đua đã trở nên quan trọng và được nhiều người chú ý vì đây là lần đầu tiên California áp dụng một hệ thống bầu cử sơ bộ mới.

Theo hệ thống mới này, các cử tri được quyền bỏ phiếu cho các ứng cử viên không thuộc đảng của họ. Ngoài ra, trong mỗi cuộc đua tính trên toàn tiểu bang cũng như ở địa phương, hai ứng cử viên nhận được nhiều phiếu nhất sẽ được tiếp tục tranh cử trong cuộc bầu cử toàn quốc đầu tháng 11. Hai ứng cử viên đứng đầu có thể là cùng một đảng hoặc thuộc bất cứ đảng nào.

Trong các cuộc đua gần với cộng đồng người Việt Nam tại Quận Cam, đáng chú ý là cuộc tranh cử nghị sĩ tiểu bang đại diện địa hạt 34. Nghị Sĩ Lou Correa đang đại diện địa hạt này nhưng không tái tranh cử vì luật giới hạn nhiệm kỳ.

Janet Nguyễn

Trong ba ứng cử viên Janet Nguyễn, Jose Solorio và Phạm Long tranh ghế nghị sĩ này, kết quả cho thấy bà Janet Nguyễn đã dẫn trước với hơn 52%, ông Jose Solorio ở hạng nhì với 32%, trong khi ông Long có tỉ lệ 15% ở hạng ha. Như vậy bà Janet Nguyễn thuộc Cộng Hòa sẽ chạy đua với ông Jose Solorio thuộc Dân Chủ trong cuộc bầu cử vào mùa thu năm nay.

Một cuộc đua khác cũng được người Việt Nam chú ý là chức Ủy Viên Quản Trị Thuế Khu Vực số 4. Cuộc đua này có tới sáu ứng cử viên mà một trong những người này là cựu dân biểu tiểu bang Trần Thái Văn. Kết quả đếm phiếu cho thấy ông Văn đứng ở hạng ba với tỉ lệ 13% số phiếu. Hai người ở hạng một và hạng hai, Diane l. Harkey với 37% và Nader Shahatit 29%, sẽ tranh cử trong vòng bỏ phiếu kế tiếp.


Hiếu Hugh Nguyễn

Trong khi đó, cuộc đua Chánh Lục Sự Quận Cam (Clerk-Rẹcorder) có bốn ứng cử viên, và trong số này ông Hiếu "Hugh" Nguyễn dẫn đầu khá vững vàng với hơn 60% số phiếu. Ông đang giữ chức Chánh Lục Sự và  không gặp khó khăn trong cuộc đua với ba ứng cử viên còn lại. Người có phiếu nhiều thứ nhì là bà Monica Maddox với 19%. Như vậy ông Hugh Nguyễn xem như đắc cử với số phiếu đa số chắc chắn.

Tại Bắc California, cuộc đua thị trưởng của thành phố San Jose đã có tám ứng cử viên mà trong đó có một người Việt Nam duy nhất. Đó là bà Madison Nguyễn, và bà đã xếp hạng ba với 21%, kém ông Sam Liccardo ở hạng nhì với 25% số phiếu. Dẫn đầu là ông Dave Cortese.

Trên toàn tiểu bang, năm viên chức Dân Chủ đã tái tranh cử kể cả Thống Đốc Jerry Brown, Phó Thống Đốc Gavin Newsom và nữ Bộ Trưởng Tư Pháp Kamala Harris. Cả ba người này đều dẫn đầu cuộc đua của họ với tỉ lệ khá cao.

Trong cuộc đua thống đốc, hai ứng cử viên Cộng Hòa là ông Neel Kashkari, cựu phụ tá Bộ Trưởng Tài Chánh Hoa Kỳ, và ông Tim Donnelly, một dân biểu được Đảng Trà ủng hộ. Hai người này đã có tỉ lệ ngang ngửa nhau, và một trong hai người sẽ là đối thủ của Thống Đốc Jerry Brown.

Cuộc bầu cử toàn quốc sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 11, 2014.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Các tin khác
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp