Tuesday, 03/11/2020 - 10:00:30

Kết quả bầu cử sơ khởi tại Quận Cam: Janet Nguyễn dẫn trước Diedre Nguyễn, Kimberly Hồ thắng Tài Đỗ, Carlos Manzo qua mặt hai ông gốc Việt tại Westminster


(Phúc Quỳnh/ Viễn Đông)

 

WESTMINSTER - Tính đến 11 giờ đêm thứ Ba giờ California, ngày bầu cử 3 tháng 11, Phòng Ghi Danh Bầu Cử tại Quận Cam thông báo một số kết quả sơ khởi sau đây:

- Cuộc đua dân biểu liên bang địa hạt 46, ông Lou Correa tái đắc cử và thắng ông James S. Waters

- Cuộc đua dân biểu liên bang địa hạt 47, ông Alan Lowenthal cũng tái đắc cử và thắng ông John Briscoe

- Cuộc đua dân biểu liên bang địa hạt 48, bà Michelle Steel có tỉ lệ 50.24% cao hơn của ông Harley Rouda với 49.76% nhưng còn nhiều phiếu để đếm.

- Cuộc đua dân biểu liên bang địa hạt 39: Bà Young Kim gốc Đại Hàn dẫn trước ông Gil Cisneros với tỉ lệ hơn 4%.

Gần với cộng đồng người Việt tại Quận Cam, Janet Nguyễn đang dẫn trước Diedre Thu-Hà Nguyễn trong cuộc đua chức dân biểu tiểu bang địa hạt 72. Janet Nguyễn được hơn 53% số phiếu, Diedre Thu-Hà Nguyễn được hơn 46%. Số phiếu được tiếp tục đếm suốt đêm và qua sáng thứ Tư.

Trong cuộc đua giám sát viên khu vực số 1, ông Andrew Đỗ đang dẫn trước với tỉ lệ trên 52% so với gần 48% của ông Sergio Contreras.

Tại thành phố Garden Grove, Thị Trưởng Steve Jones đã tái đắc cử với số phiếu trên 63%, trong khi ông Phát Bùi được 27%.

Cũng tại Garden Grove, nữ Nghị Viện Kim Bernice Nguyen tái đắc cử với trên 75% số phiếu so với 25% của Huan Nguyễn.

Tại thành phố Westminster, nữ Nghị Viên Kimberly Hồ tái đắc cử với số phiếu dẫn trước ông Tài Đỗ khá xa, 64% trên 36%.

Cũng tại Westminster, ông Carlos Manzo đã tiếp tục dẫn trước hai ứng cử viên gốc Việt là NamQuan Nguyễn và Tạ Trung.

Thị Trưởng Tạ Đức Trí của Westminster cũng vừa thắng thêm chức giám đốc Khu Vực Nước Quận Cam vùng số 4.

Tại thành phô Santa Ana, cô Thái Việt Phan dẫn trước nhóm bốn ứng cử viên với trên 42% số phiếu cho chức nghị viên thành phố.

Trong cuộc đua ủy viên số 2 của hội đồng học khu Coast Community College District , cả hai ông Tony Bùi và Long Phạm đều bị dẫn trước khá xa bởi ông Jerry Patterson

 

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
Danny Nguyen đã nói: Chúc mừng cô Janet Nguyễn ., Ông Lou Correa và Ộng Alan Lowenthal
Danny Nguyen đã nói: Xin chúc mừng Cô Thái VIệt Phan
advertisements
advertisements