Wednesday, 26/08/2020 - 07:46:47

IRS sắp trả tiền lời cho người chưa nhận tiền hoàn thuế


(Getty Images)

 

Hàng triệu người Mỹ sắp nhận được tiền từ Sở Thuế IRS, và tiền này không phải là tiền cứu trợ kinh tế. Theo đó, 13.9 triệu người Mỹ sẽ được trả tiền lời, nếu họ đã khai thuế đúng hạn nhưng cho tới nay vẫn chưa nhận được tiền hoàn thuế.

Theo Sở Thuế, số tiền lời, với mức trung bình khoảng $18 Mỹ kim, sẽ được trả cho những người đã khai thuế năm 2019 trước hạn chót 15 tháng 7 năm nay, và đủ tiêu chuẩn được hoàn thuế, nhưng cho tới nay vẫn chưa nhận được tiền.

Trong hầu hết trường hợp, những người khai thuế thường nhận tiền hoàn thuế qua trương mục ngân hàng cũng sẽ được trả tiền lời qua trương mục này. Những người khác sẽ nhận được chi phiếu.

Dòng chú thích trên chi phiếu viết rằng “INT amount” sẽ xác nhận đây là tiền lời từ tiền hoàn thuế. Trước đó vào mùa hè này, Sở Thuế cho biết đang bị tồn đọng nhiều hồ sơ, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tiền lời do Sở Thuế gởi trả sẽ bị trừ thuế nếu cao hơn $10 Mỹ kim.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements