Tuesday, 26/06/2018 - 08:03:11

Họp báo công bố tạm ngưng cuộc kiểm phiếu bầu Cộng Đồng, sẽ chờ đến tuần sau

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Vào chiều thứ Ba, 26 tháng 6, 2018, theo thông báo của Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia, đông đảo đồng hương từ nhiều thành phố trong Orange County đã đến Thư Viện Việt Nam ở Garden Grove để tham dự cuộc họp báo xem Liên Danh nào vi phạm nội quy bầu cử, Liên Danh nào có hành vi gian lận dẫn đến việc Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử phải hủy bỏ cuộc bầu cử. Tuy nhiên, khi vào cuộc họp, Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử tuyên bố không đưa ra sự gian lận của bất cứ liên danh nào, và không hủy bỏ bầu cử mà chỉ ngưng kiểm phiếu đáng lẽ tổ chức vào hai ngày 25 và 26 tháng 6, 2018.


Đông đảo đồng hương tham dự đứng tràn cả ra phái ngoài hành lang Thư Viện Việt Nam tại Garden Grove vào chiều thứ Ba, 26 tháng Sáu, 2018. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Người điều hợp chương trình họp báo là ông Lê Quang Dật, trên bàn chủ tọa có ông Lê Văn Sáu (Trưởng Ban Giám Sát Bầu Cử), ông Phan Kỳ Nhơn và Giám Mục TL Trần Thanh Vân (đồng Trưởng Ban Tổ Chức Bầu Cử), ông Nguyễn Nam Hà làm Thư Ký.
Người phát biểu đầu tiên là ông Phan Kỳ Nhơn. Ông Nhơn nói, “Hôm nay chúng tôi mở cuộc họp báo mục đích để giải thích tại sao chúng tôi tuyên bố cuộc bầu cử không thành công và hủy bỏ việc kiểm phiếu, chúng tôi sẽ giải thích tại sao chúng tôi làm như vậy, và ngày hôm nay chúng tôi không chấp nhận sự phát biểu nào của cả ba liên danh, chúng tôi vẫn còn coi như đang tranh cử vậy.

“Trong ngày thứ Hai ngày hôm qua [25 tháng Sáu], chúng tôi có phiên họp để hướng dẫn các thiện nguyện viên cách kiểm phiếu như thế nào và làm thế nào để cho nó an toàn. Và có sự đóng góp của ba liên danh. Thì trong phần này, Liên Danh 1 ông Nguyễn Mạnh Chí , Liên Danh 2 ông Ngô Thiện Đức, Liên danh 3 là ông Bùi Phát. Hai Liên danh 1 và 2 đã đưa một cái yêu cầu và cái yêu cầu này gần như là áp lực; nếu chúng tôi không thi hành cái yêu cầu này thì hai liên danh sẽ rút và sẽ mở cuộc họp báo.

Chủ tọa đoàn cuộc họp báo. (Thanh Phong/Viễn Đông)“Đó là cái yêu cầu, vì trong phiếu bầu có phần ghi tên có ID và địa chỉ nhưng sau đó có phiên họp cận ngày bầu cử, chúng tôi cũng đã bổ sung là nhiều đồng hương rất ngại ghi cái số ID của mình cho người khác biết, đó là tâm lý chung của mọi người. Do đó chúng tôi quyết định là: Nếu ai không ghi số ID thì có thể ghi tên và địa chỉ vẫn hợp lệ. Cái yêu cầu của hai Liên Danh 1 và 2 dứt khoát và cương quyết không chấp nhận những lá phiếu chỉ ghi địa chỉ mà không có ID. Chỉ chấp nhận lá phiếu ghi số ID mà thôi.

“Chúng tôi có thảo luận với hai liên danh nhưng hai liên danh vẫn cương quyết là nếu không chấp nhận điều kiện đó họ sẽ rút. Chuyện đó rõ ràng, chúng tôi có thâu hình ảnh [GM Trần Thanh Vân có mở Ipad cho mọi người nghe tiếng hai thụ ủy Liên Danh 1 và 2 tuyên bố nhưng quá nhỏ không nghe được]. Với cương vị Trưởng Ban Tổ Chức chúng tôi đã đưa ra ý kiến nếu người ta ngại không đưa ID thì cho người ta ghi tên địa chỉ cũng hợp lệ nhưng hai Liên Danh vẫn không chấp nhận điều đó.

“Quý vị, nhất là quý vị cao niên, hầu hết ghi địa chỉ không muốn ghi ID mà nếu chúng tôi chấp nhận ý kiến của hai liên danh thì những lá phiếu của đồng hương không có ghi ID sẽ bị loại, thì quý vị nghĩ thế nào về những người này? Vì tôn trọng công sức của đồng hương đi bầu thành ra chúng tôi vẫn quyết định chấp nhận sự rút lui của hai liên danh 1 và 2. Tuy nhiên, vì không muốn cộng đồng càng thêm chia rẽ trầm trọng, chúng tôi không làm như thế, chúng tôi quyết định hủy bỏ cuộc kiểm phiếu hai ngày vừa qua [đúng ra là tạm ngưng thay vì hủy bỏ].”

Ông Lê Văn Sáu và Giám Mục Trần Thanh Vân đều cho biết, cả ba liên danh đều có vi phạm Nội Quy Bầu Cử. Trong buổi họp trước bầu cử, cả thụ ủy ba liên danh đều đồng ý chấp nhận là các lá phiếu chỉ có địa chỉ không có số ID hoặc chỉ có số ID không có ghi địa chỉ đều hợp lệ. Nhưng bây giờ ông Nguyễn Mạnh Chí và ông Ngô Thiện Đức lại nói là không biết. Ký giả Ngọc Ân của đài Hồn Việt TV và Little Saigon Radio lên phát biểu, cô cho biết caraman của đài đã thâu được đoạn phim cả ba ông Thụ Ủy có mặt trong buổi họp xác nhận điều đó, và cô sẽ trao cuốn băng hình đó lại cho Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử cũng như sẽ chiếu trên đài Hồn Việt để đồng hương biết sự thật.

Hơn 20 người ghi danh phát biểu, đa số đề nghị:
- Tiếp tục kiểm phiếu, hai liên danh 1 và 2 không đồng ý mặc họ.
- Phải cho Thụ Ủy ba liên danh phát biểu
- Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử phải công bố Liên Danh nào vi phạm, gian lận để đồng hương biết hầu tránh bầu cho họ trong những kỳ bầu cử tương lai.
- Yêu cầu Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử thi hành đúng Nội Quy Bầu Cử, sau khi kiểm phiếu, Liên Danh nào có khiếu nại sẽ khiếu nại và giải quyết sau.
Sau cùng ông Phan Kỳ Nhơn nhân danh Trưởng Ban Tổ Chức Bầu Cử hỏi ý kiến mọi người có mặt:
- Ban Tổ Chức sẽ quyết định những gì đã quy định?
- Ban Tổ Chức Bầu Cử tiếp tục cuộc kiểm phiếu?
Cả hai câu hỏi đều được đa số đồng ý vỗ tay, và ông Phan Kỳ Nhơn tuyên bố, vì trong tuần này chúng ta phải dành thời giờ biểu tình hỗ trợ đồng bào trong nước, do đó sẽ kiểm phiếu vào tuần tới. Buổi họp kết thúc đúng 6 giờ chiều.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp