Sunday, 11/05/2014 - 10:01:51

Hơn 80% sinh viên tốt nghiệp không có việc làm

 
Trong vài tuần sắp tới, cứ 5 sinh viên tốt nghiệp đại học thì có 4 người không có việc làm, và những người nào đi theo chuyên khoa trong các lãnh vực được cho là nóng, chẳng hạn như ngành kỹ thuật cơ khí và công nghệ, cũng không chắc gặp may mắn nhiều hơn.

Đó là kết quả cuối cùng của một cuộc thăm dò mới đây, cho thấy sự khó khăn mà các sinh viên năm thứ tư đại học – trong số này có nhiều người bị đè nặng bởi nợ sinh viên vay – đang phải trải qua khi họ cố gắng gia nhập lực lượng lao động, trong nền kinh tế vẫn còn chưa chắc chắn.

Trong số những sinh viên năm thứ tư sẽ tốt nghiệp trong vài tuần sắp tới đây, có 83% đã không kiếm được một công việc, tính cho đến tháng vừa qua, mặc dù gần 73% đã tích cực đi tìm kiếm một việc làm, theo cuộc thăm dò của AfterCollege, một trang web nối mạng nghề nghiệp, cho biết. Tại thời điểm này trong năm ngoái, có 80% sinh viên năm thứ tư đã không được kiếm được việc làm.

Lạ thay, những sinh viên học chuyên ngành trong các lãnh vực có ưu thế thị trường đều không khá hơn trong chuyện kiếm việc, theo cuộc thăm dò tìm thấy. Trong số những người lãnh văn bằng kỹ thuật cơ khí, công nghệ hoặc toán học, 81.6 % không có việc làm. Những người chuyên khoa kinh doanh không có may mắn tốt hơn, với 85.1 % vẫn còn chạy quanh tìm việc.

Những cuộc tìm kiếm không có kết quả cho đến nay đã làm cho các sinhviên đâm ra nghi ngờ về những lợi ích của đại học.

Chỉ 52% trong số các sinh viên năm thứ tư tin rằng trường của họ đã chuẩn bị đúng cách cho họ bước vào thế giới làm việc, thấp hơn khá nhiều so với tỷ lệ 69.4 % trong năm ngoái, theo cuộc thăm dò cho biết.

Hầu hết các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng văn bằng đại học rốt cuộc sẽ đem lại lợi ích.

Một cuộc nghiên cứu trong năm nay của Trung Tâm Nghiên Cứu Pew cho thấy rằng trong năm 2012 những người thuộc thế hệ Thiên Niên Kỷ có văn bằng đại học đều kiếm được trung bình 17,500 Mỹ kim nhiều hơn, so với những đồng nghiệp của họ chỉ có trình độ giáo dục trung học.
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements