Monday, 01/04/2019 - 03:29:55

Hơn 750,000 người có thể mất tiền food stamp theo đề nghị của chính quyền TrumpNhững nhân viên của chính phủ liên bang đang xếp hàng chờ nhận thức ăn miễn phí trong thời gian chính phủ đóng cửa đầu năm 2019. (Getty Images)


HOA THỊNH ĐỐN - Ba phần tư triệu người có thể sẽ mất phiếu thực phẩm vào cuối năm nay, theo đề nghị mới của chính quyền Trump. Mục tiêu của đề nghị này được nói là để khuyến khích những người trưởng thành khỏe mạnh có thể đi làm và không nhận trợ cấp thực phẩm của chính phủ.

Nhưng những người có quan điểm chông đề nghị này dự đoán nhiều người sẽ bị đói, nếu đề nghị của chính phủ Trump trở thành quy định được áp dụng đối với người lớn bị thất nghiệp. Food stamps là chương trình trợ cấp thực phẩm dành cho những gia đình nghèo, đa số mà phụ nữ và trẻ em. Người nhận chương trình này phải dùng tiền trợ cấp để mua thực phẩm, không được mua bất cứ những thứ gì khác

Những người bị ảnh hưởng bởi những thay đổi được đề nghị cho Chương Trình Supplemental Nutrition Assistance Program (Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung) là người lớn không có con hoặc người khác cần nuôi dưỡng, gọi tắt là ABAWD. Họ thường là người lớn bị thất nghiệp trong thời gian dài, thiếu tiền sống nên chính phủ cấp cho họ food stamps để mua thức ăn.

Theo Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ, gần 4 triệu người lớn thuộc thành phần ABAWD đã nhận được phiếu thực phẩm trong năm 2016. Khoảng 3/4 trong số họ không có việc làm.

Bộ Trưởng Nông Nghiệp Sonny Perdue nói rằng chính quyền muốn cắt tiền trợ cấp thực phẩm vì tin rằng những người này có thể tìm được việc làm, đặc biệt là trong thời điểm hiện nay khi tỷ lệ thất nghiệp của quốc gia đang là thấp nhất trong nhiều năm.

"Chúng tôi tin rằng mục đích của hệ thống trợ cấp của chúng ta sẽ giúp mọi người trở nên độc lập hơn là bị phụ thuộc vĩnh viễn vào chính phủ,” ông Sonny Perdue đã nói như thế mới đây với Ủy Ban Nông Nghiệp Hạ Viện. "Chúng tôi nghĩ rằng chúng ta đang giúp mọi người, một lần nữa, tìm được một công việc đàng hoàng và sự tôn trọng trong nỗ lực cung cấp cho gia đình của họ."

Để giúp cho người thất nghiệp có “công việc đàng hoàng,” chính quyền sẽ ngừng cung cấp phiếu thực phẩm sau ba tháng đối với những ai không làm việc, không tình nguyện hoặc không học nghề ít nhất 20 giờ một tuần. Điều đó đã là luật, nhưng nhiều tiểu bang đã không thi hành quy định đó ở những nơi có tỷ lệ thất nghiệp cao. Giờ đây chính quyền Trump muốn siết quy định chặt hơn nữa, để các tiểu bang phải đối phó với nhiều khó khăn hơn nếu không thi hành quy định.

Đó là một phần trong nỗ lực lớn hơn của chính quyền Trump nhằm áp đặt điều kiện phải đi làm đối với người nhận trợ cấp của chính phủ, chẳng hạn như chứng trợ cấp gia cư hoặc trợ cấp y tế.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements