Wednesday, 11/12/2019 - 07:18:35

Hôm nay là ngày vía Đức Phật A Di Đà


Ngày vía Phật A Di Đà theo lịch Tây Tạng đăng trên trang Diệu Tâm Facebook.


Bài ĐỒNG PHÚC

Ngày vía (kỷ niệm) Phật A Di Đà đản sanh là 17 tháng 11 âm lịch hàng năm, và năm nay rơi đúng ngày 12 tháng 12, 2019 dương lịch, tức là thứ Năm hôm nay. Thật ra thì Phật A Di Đà không có chào đời theo nghĩa của dân gian, mà các bậc tiền bối nói tượng trưng như vậy để nhắc nhở các tín hữu về hạnh nguyện cứu độ chúng sanh của Phật A Di Đà, và quan trọng hơn nữa là sự thực hành mà chính các tín hữu phải làm ngay từ bây giờ để nhận được sự cứu độ đó, để tích trữ thiện căn hầu được vãng sanh về cõi Phật, như niệm Phật, ăn chay, làm những việc lành, tránh những việc ác, v.v..

A Di Đà là tiếng Việt phiên âm từ tiếng Phạn Amitabha, hay Amida hoặc Amitayus, người Trung Hoa đọc là Amituofo. A Di Đà có nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ, tức Phật là ánh sáng ở khắp mọi nơi trong vũ trụ nếu nói về không gian, đã có từ muôn kiếp trước đến muôn kiếp sau nếu nói về thời gian.
Chiếu theo lịch sử do ngài Hòa Thượng Thích Thiền Tâm biên soạn, thì 17 tháng 11 âm lịch chính là ngày sanh của Đại Sư Vĩnh Minh-Diên Thọ, một trong các vị Tổ trong pháp môn Tịnh Độ.
Nhân đây, chúng tôi xin chép lại lời khuyên được lược thuật từ một bài pháp của Hòa Thượng Tịnh Không được chia sẻ trên trang Diệu Tâm Facebook, để cùng quý đạo hữu, hay liên hữu, dành vài phút suy ngẫm về ngày vía Đức Phật ở Tây Phương Cực Lạc.

Ngài Tịnh Không giảng:
Trong Kinh A Di Đà có câu Phật nói với vị đại đệ tử của Ngài: “Xá Lợi Phất! Chẳng có thể dùng chút ít thiện căn, phước đức, nhơn duyên mà được sanh về cõi đó.”
Câu này không nhắm tới những người không niệm Phật, vì họ không muốn cầu vãng sanh nên đương nhiên là họ không được vãng sanh. Mà đây là nói những người đã niệm Phật, phát nguyện cầu vãng sanh nhưng họ không chắc được vãng sanh.
Do nguyên nhân gì mà lại như thế? Vì họ có quá ít “thiện căn, phước đức, nhơn duyên” nên không được vãng sanh.
Cái gì là thiện căn? Cái gì là phước đức?
Thiện căn là tin, là hiểu, là huệ. Khi nghe được danh hiệu A Di Đà Phật, thấy được kinh điển A Di Đà thì bạn phải thật lòng tin, thật lòng hiểu. Đây là thiện căn. Bạn chịu phát nguyện cầu vãng sanh, chịu niệm Phật thì đây là phước đức.

Trong hết thảy thiện căn và phước đức mọi người nhất định phải có là tin ở Tịnh Độ, là hiểu được kinh điển Tịnh Độ, vì đó là đệ nhất đại thiện căn, không có thiện căn nào lớn hơn. Phát nguyện cầu vãng sang, nhất tâm trì danh Phật A Di Đà, không có phước đức nào lớn hơn.
Tại vì sao? Vì thiện căn và phước đức này có thể giúp cho bạn được một đời không thối chuyển thành Phật. Bạn nghĩ xem còn có phương pháp nào có thể giúp cho bạn trong đời này mà không thối chuyển thành Phật hay không? Không có.

Người học Phật thì nhiều. Người nghiên cứu kinh giáo cũng không ít. Nhưng người thật sự hiểu rõ kinh A Di Đà thì không nhiều. Bạn mà thật sự hiểu rõ, thật sự minh bạch rồi thì nên bỏ hết kinh luận khác. Điều này không dễ. Chính Đại Sư Liên Trì, một vị tổ của Tịnh Độ, đến lúc cuối đời mới hiểu rõ. Khi đã liễu ngộ thì ngài buông bỏ hết các kinh giáo khác. Ba tạng, 12 bộ nhường cho người khác ngộ. Ngài không cần. Tám vạn bốn ngàn hạnh, ngài tặng cho người khác tu hành. Mà Đại Sư chỉ đọc một bộ kinh A Di Đà (hoặc kinh Vô Lượng Thọ) và niệm một câu A Di Đà Phật.

Nếu bạn thật lòng tin thì từ nay hãy quyết tâm đọc một bộ kinh A Di Đà và niệm một câu A Di Đà Phật. Chúc bạn một ngày vía Phật A Di Đà được tinh tấn trên đường đạo, tăng thêm thiện căn, phước đức, được hưởng ánh sáng từ bi và trí huệ vô lượng của Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.

 

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising