Thursday, 17/09/2020 - 06:45:49

Hội Ung Thư Việt Mỹ cũng phân phát thực phẩm


Vào thứ Bảy, ngày 26 tháng 9, 2020, Hội Ung Thư Việt Mỹ (Vietnamese American Cancer Foundation - VACF) có chương trình trợ giúp thực phẩm. Quý vị vui lòng liên lạc trước để ghi danh lấy hẹn bằng những cách sau:

Điền thông tin qua trang mạng: https://tinyurl.com/yylffz2w

Nhắn tin cho Hội Ung Thư Việt Mỹ trên Facebook (Facebook.com/VACFSocal)

Email: info@vacf.org

Gọi cho VACF tại số (714) 751-5805 và bấm số 7, để lại tên, số điện thoại và địa chỉ
Số lượng có hạn và chỉ phát theo giờ hẹn.

Địa chỉ Hội Ung Thư Việt Mỹ: 17150 Newhope Street, Suite 203, Fountain Valley, CA 92708

 

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements