advertisements
Monday, 06/06/2022 - 07:46:33

Hội nghị thượng đỉnh tại Los AngelesCác cảnh sát viên cưỡi ngựa tuần tra chung quanh hội trường LA Convention Center tại Los Angeles ngày thứ Hai, 6 tháng Sáu, 2022. Đây là nơi tổ chức Hội Nghị Thượng Đỉnh Mỹ Châu (Summit of the Americas) từ thứ Hai đến thứ Sáu tuần này. Các vị nguyên thủ quốc gia từ Bắc, Trung, và Nam Mỹ được mời đến để thảo luận về các vấn đề như thương mại, di dân, xã hội, an ninh, nhằm mục đích tạo một Mỹ Châu hùng mạnh, tự cường, bền vững, và công bằng trong tương lai. Tuy nhiên, một chuyện xích mích đã xảy ra trước khi hội nghị khai mạc. Đó là Tổng Thống của Mễ Tây Cơ tuyên bố tẩy chay hội nghị, viện lý do Hoa Kỳ đã không mời hết các quốc gia trên toàn Mỹ Châu. Hoa Thịnh Đốn đã không mời ba nước Cuba, Nicaragua, và Venezuela, vì cho rằng ba nước này vẫn theo chế độ cộng sản, không tôn trọng tinh thần dân chủ. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nói rằng chính phủ Biden thông cảm vị trí của Mễ Tây Cơ khi quyết định không đến dự. (Apu Gomes/ AFP via Getty Images)

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Các tin khác
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements