Tuesday, 17/07/2018 - 08:23:19

Hội nghị thống nhất chính tả tiếng Việt


Bài LETAMANH

Chúng tôi, một nhóm thiện nguyện viên, thành lập Nhóm Soạn Thảo hai cuốn "Sổ Tay Chính Tả" mới vừa hoàn tất in ấn và chuẫn bị trình làng nhân Hội Nghị Thống Nhất Chính Tả Tiếng Việt Tại Hải Ngoại. Hội nghị sẽ được diễn ra trong hai ngày thứ Bảy, 11 tháng 8, và Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2018; tại Coastline Community College, 12901 Euclid St, Garden Grove.

Nhóm thiện nguyện viên gồm có các Giáo Sư, các Tiến Sĩ, Bác Sĩ, nhân sĩ, thầy cô đang làm công việc giáo dục, duy trì tiếng Việt mọi nơi, những thiện nguyện viên có lòng với tiền đồ đất nước tập họp lại. Hơn sáu năm trời gắng sức tra tìm, tổng hợp, chọn lọc những tinh hoa tiếng Việt; giải trừ các từ ngữ làm vẫn đục hay giải thích các chữ tiếng Việt bị tối nghĩa và vô ích...

Với phương châm hướng về tổ quốc thân yêu trước họa diệt vong bởi nhiều thế lực, lo sợ tương lai tiếng Việt sẽ bị đồng hóa và bị đô hộ; lúc nào chúng tôi cũng thao thức về câu "Tiếng Việt Còn - Nước Việt Còn." Trong sáu năm trời chung sức chung lòng, hai cuốn tự điển "Sổ Tay Chính Tả" tập 1 và tập 2 đã được in và phát hành.
Cộng Đồng người Việt hải ngoại khắp nơi đều hướng về tổ quốc, gìn giữ tiếng Việt khỏi bị mai một, nên khắp nơi đều có mở các trường dạy tiếng Việt. Một đội ngũ thầy cô giáo tình nguyện đứng lớp, truyền dạy quốc ngữ cho các thế hệ trẻ tương lai. Hai cuốn sách "Sổ Tay Chính Tả," mỗi cuốn dày khoảng trên dưới 650 trang sẽ là căn bản cho các thầy cô dạy Việt Ngữ trong các chùa, nhà thờ, các trung tâm Việt Ngữ, các thư viện và các gia đình muốn cho con cái học giỏi tiếng Việt thân yêu!Hai ngày Hội Nghị nói trên nhằm mục dích làm sáng tỏ thêm những ước mong tương lai, tâm tư tình cảm của người Việt Hải ngoại đang quan tâm đến tiền đồ đất nước trước họa diệt vong. Hơn một nghìn năm đô hộ, giặc Tàu chưa thể xóa được đất nước Việt Nam vì dân tộc Việt đã duy trì tiếng Việt không bị đồng hóa với Hán Văn. Nhưng hiện tại, trước các thế lực phản động bán nước, tiếng Việt có thể dần phai và các từ ngữ dùng hàng ngày bị thay thế cưỡng bức, không còn nguyên thủy tiếng dân tộc thân yêu.

Chính vì thế nên chúng tôi kính mời quý vị có lòng với đất nước, với tương lai tiếng Việt, hãy ghi tên tham dự hai ngày Hội Nghị theo chương trình và địa điểm nói trên. Xin mời quý vị vào trang nhà: www.hoinghitiengviet.com/ để tìm hiểu thêm các chi tiết về Hội Nghị Thống Nhất Chính Tả Việt Tại Hải Ngoại.

Chúng ta, ai cũng thiết tha với vận mệnh của đất nước và dân tộc Việt Nam, Hãy hướng về và chú tâm nằm lòng câu: "Tiếng Việt Còn-Nước Việt Còn". Chúc toàn thể quý vị và các bạn vui khỏe và luôn hạnh phúc! Hẹn gặp nhau trong hai ngày Hội Nghị.

 

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp