Thursday, 14/06/2018 - 08:45:07

Hội Đồng Thành Phố Westminster thông qua Nghị Quyết Phản Đối Nhà Cầm Quyền Cộng Sản Việt NamHội Đồng Thành Phố Westminster trong phiên họp tối thứ Tư, ngày 13 tháng 6, 2018 đã thông qua Nghị Quyết phản đối nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam qua hai dự luật Đặc Khu và An Ninh Mạng. (Thanh Phong/Viễn Đông)


Bài THANH PHONG
WESTMINSTER - Vào lúc 7 giờ tối thứ Tư, ngày 13 tháng 6, 2018 trong phiên họp thường lệ, Hội Đồng Thành Phố Westminster đã thông qua Nghị Quyết Phản Đối Nhà Cầm Quyền Cộng Sản Việt Nam qua hai dự luật Đặc Khu và An Ninh Mạng do Thị Trưởng Tạ Đức Trí và Phó Thị Trưởng Tyler Diệp đưa ra.

Trong buổi họp có 4/5 vị trong Hội Đồng Thành Phố Westminster, nữ Nghị Viên Margie Rice vắng mặt. Ngoài ra, có ông City Manager, ông luật sư thành phố, ông Cảnh Sát Trưởng Westminster và nhân viên Thư Ký thành phố.
Trong phiên họp, Thị Trưởng Trí Tạ trình bày, “Trong những ngày qua, rất nhiều cuộc biểu tình lên đến cả triệu người đã diễn ra tại nhiều thành phố ở Việt Nam để phản đối nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đưa ra dự luật sang nhượng ba đặc khu kinh tế cho nước ngoài, và không ai khác hơn là Tàu Cộng trong 99 năm. Đây là lần biểu tình lớn nhất trong 43 năm qua. Tại hải ngoại, tập thể người Việt cũng xuống đường tuần hành để đồng hành với đồng bào trong nước. Lý do mà tôi và Phó Thị Trưởng Tyler Diệp đưa ra nghị quyết này trước Hội Đồng Thành Phố vì chúng tôi muốn thành phố có thái độ chính thức phản đối nhà cầm quyền CSVN về dự luật này.”
Phó Thị Trưởng Tyler Diệp phát biểu, “Thành phố Westminster có truyền thống cùng cộng đồng lên tiếng phản đối chính sách độc tài của nhà cầm quyền Việt Nam và nghị quyết này sẽ giúp đồng bào trong nước hiểu được là tập thể người Việt tại hải ngoại đang ủng hộ chống lại luật đặc khu và an ninh mạng.”
Nội dung Nghị Quyết như sau:

Xét rằng, Đảng Cộng Sản Việt Nam từ trước đến nay đã luôn đàn áp người dân VN và ngăn cấm quyền tự do bày tỏ.

Xét rằng, nhà cầm quyền CSVN mới vừa đưa ra hai dự luật để giới hạn nhân quyền của người dân Việt Nam, và,
Xét rằng, nhà cầm quyền CSVN đang xem xét dự luật đặc khu cho thuê đất trong 99 năm, để nước ngoài sở hữu ba địa điểm tại Việt Nam được gọi là Đặc Khu Kinh Tế, và,

Xét rằng, ba đặc khu kinh tế được đưa ra là Vân Đồn thuộc tỉnh Quảng Ninh, Bắc Vân Phong thuộc tỉnh Khánh Hòa và đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang, và cả ba đều dọc bờ biển, và,

Xét rằng, các cuộc biểu tình đã diễn ra ở nhiều thành phố trên toàn cõi Việt Nam, phản đối nhà cầm quyền đã dự định sang nhượng cho Trung Cộng đặc quyền tại ba đặc khu trên để từ đó đe dọa đến chủ quyền của Việt Nam, và,

Xét rằng, nhà cầm quyền CSVN đã đưa ra và thông qua luật an ninh mạng để ngăn cấm quyền tự do diễn đạt của người dân, và ,

Xét rằng, luật an ninh mạng là sự vi phạm của các tiêu chuẩn quốc tế, và,
Xét rằng, luật an ninh mạng sẽ ngăn cản sự đầu tư về công nghệ thông tin và làm giảm tổng sản lượng của Việt Nam, và,

Xét rằng, với những lý do trên, Thị Trưởng và Hội Đồng Thành Phố phản đối hai điều luật này vì chúng đã tước đi nhân quyền của người Việt Nam.

Do đó, Hội Đồng Thành Phố Westminster, đưa ra quyết định như sau:
Điều 1. Thị Trưởng và HĐTP thúc giục nhà cầm quyền CSVN bỏ dự luật đặc khu 99 năm.
Điều 2. Thị Trưởng và HĐTP thúc giục nhà cầm quyền CSVN theo đúng tiêu chuẩn an ninh mạng của quốc tế và giảm kiểm duyệt nội dung mạng.
Điều 3. Thị Trưởng và HĐTP sẽ gửi kèm lá thư với Nghị Quyết này khi đã được thông qua cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.
Điều 4. Thư Ký Thành Phố sẽ chứng nhận nội dung và sự chuẩn thuận.
Nghị Quyết đã được thông qua 4 phiếu.
Sau đó, HĐTP xét giải quyết các vụ việc khác đã ghi trong nghị trình và chấm dứt lúc 8 giờ 30 tối cùng ngày.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp