Monday, 18/07/2016 - 09:49:42

Hội Đồng Hương & Thân Hữu Quảng Ngãi bầu Tân Ban Chấp Hành

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Nhiệm kỳ 2014 - 2016 của Ban Chấp Hành Hội Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Ngãi Miền Nam California do cô Julie Hạnh làm Hội Trưởng vừa chấm dứt. Chiếu theo Nội Quy và Quyết Định của Ban Chấp Hành, Ban Cố Vấn và Ban Giám Sát ngày 17 tháng 4, 2016 và chiếu nhu cầu sinh hoạt của Hội, ngày Chủ Nhật 10 tháng 7, 2016 vừa qua, đông đủ các thành viên của Hội đã họp tại nhà hàng Majesty, Santa Ana để bầu tân Ban Điều Hành cho nhiệm kỳ 2016 – 2018.

Ban tổ chức bầu cử tân BCH Hội Đồng Hương & Thân Hữu Quảng Ngãi. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Theo Nội Quy, các ứng viên phải từ 30 tuổi trở lên, có sinh hoạt với Hội liên tục hai năm , có tinh thần Quốc Gia vững chắc, có phẩm hạnh tốt, không bị tù tội. Trước khi bầu cử, Hội Trưởng đương nhiệm, cô Julie Hạnh đã ngỏ lời cám ơn các thành viên Ban Điều Hành đã cộng tác với cô trong thời gian qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ; cám ơn quý đồng hương đã hỗ trợ và hôm nay đến tham dụ buổi họp thật đông đủ.

Để duy trì truyền thống sinh hoạt của Hội trong suốt mấy chục năm qua và tạo sự gắn bó tình cảm của bà con miền Núi Ấn sông Trà đang định cư tại Nam California, ban tổ chức thiết tha kêu gọi các đồng hương, nhất là thành phần trẻ ra ứng cử để tiếp tục gánh vác công việc của Hội. Để việc bầu cử được tiến hành đúng Nội Quy, một Ban Tổ Chức Bầu Cử gồm: Ông Tạ Hào (Trưởng Ban) và các thành viên: Phạm Thọ, Nguyễn Hữu Thời, Đông Kiệt, Đào Đức Nhuận và Nguyễn Du. Cô Julie Hạnh làm Trưởng Ban Giám Sát Bầu Cử.

Cuộc bầu cử đã diễn tiến tốt đẹp với kết quả:
Ban Chấp Hành:
Hội Trưởng: Trần Đường
Phó Nội Vụ: Lê Quang Đức
Phó Ngoại Vụ: Trần Xuân Hòa
Tổng Thư Ký: Phạm Hồng Đức
Thủ Quỹ: Trần Nhường
Trưởng Ban Báo Chí: Đào Đức Nhuận
Trưởng Ban Văn Nghệ: Quỳnh Trâm
Ban Cố Vấn:
Các cựu Hội Trưởng: Tạ Hào, Trương Trí, Trần Văn Thân, Đỗ Phú Nhật Tảo, Lê Địch Hữu và Julie Hạnh.
Tân Ban Chấp Hành lên ngỏ lời cảm tạ sự tín nhiệm của đồng hương và hứa sẽ tích cực hoạt động để xứng đáng với niềm tin yêu của đồng hương và thân hữu Quảng Ngãi. Sau đó là tiệc mừng và văn nghệ.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp