Friday, 14/12/2018 - 09:07:28

Học Khu Westminster đón làn gió mới

LITTLE SAIGON - Học Khu Westminster đón nhận hai khuôn mặt mới trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức và lần này nâng tổng số ủy viên gốc Việt lên đến quyền đa số tuyệt đối. Đương kiêm Ủy Viên Nguyễn Quang Khanh được tự động tái đắc cử vì không có đối thủ. Ủy Viên Tiến Sĩ Xavier Vọng Nguyễn là một thành viên mới sau khi được Nghị Viên Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ tuyên thệ nhậm chức trong buổi lễ đơn giản vào tối ngày thứ Năm, 13 tháng 12, vừa qua. Cùng với Ủy Viên Frances Nguyễn Thế Thủy đang tại chức, Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Westminster lần đầu tiên có đa số các ủy viên là gốc Việt. Ủy Viên Nguyễn Quang Khanh đang tuyên thệ với ông David Lamb. (Hình LS Nguyễn Quốc Lân cung cấp)

Một thành viên còn sót lại từ nhiệm kỳ trước là Ủy Viên Luật Sư Jamison Power, trở lại chức vụ này sau cuộc đối đầu với 12 ứng cử viên khác trong cuộc tranh cử vào chức vụ Nghị Viên Thành Phố Westminster, trong đó có đến 7 ứng cử viên gốc Việt và hai ứng cử viên gốc Việt thắng cử, đó là Nghị Viên Tài Đỗ và Nghị Viên Chí Charlie Nguyễn.

Ủy Viên thứ năm là Jeremy Khalaf, một thầy giáo từ Học Khu Garden Grove, vừa được đắc cử với sự hỗ trợ của nghiệp đoàn giáo chức và đã đánh bại ủy viên đương nhiệm là Penny Loomer, một khuôn mặt chính trị lâu năm trong khu vực Westminster. Trong khu vực tranh cử này, sự hỗ trợ của nghiệp đoàn giáo chức nắm quyền quyết định ngoại trừ khi đụng phải khối cử tri gốc Việt.


Từ bên trái là Ủy Viên Nguyễn Quang Khanh, Dân Biểu Tiểu Bang Tyler Diệp, Ủy Viên Xavier Nguyễn, Nghị Viên Kimberly Hồ, và Luật Sư Nguyễn Quốc Lân. (Hình LS Nguyễn Quốc Lân cung cấp)

Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức, Ủy Viên Frances Nguyễn Thế Thủy đã đề cử Ủy Viên Nguyễn Quang Khanh làm Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục, được Ủy Viên Xavier Nguyễn đồng thuận, và sau đó được toàn thể hội đồng biểu quyết thuận.

Sau đó, Ủy Viên Chủ Tịch Nguyễn Quang Khanh đã đề cử Ủy Viên Frances Nguyễn Thế Thủy là Phó Chủ Tịch, được Ủy Viên Xavier Nguyễn đồng thuận, và toàn thể hội đồng biểu quyết thuận. Ủy Viên Jamison Power từng là Chủ Tịch Hội Đồng trong nhiệm kỳ trước và giờ đây chỉ là thành viên đơn độc đối với bốn thành viên khác có vẻ làm việc hoà thuận với nhau.

Một trọng trách trước mắt Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Westminster là tuyển chọn một Tổng Giám Đốc Học Khu mới để thay thế vị tổng giám đốc trước đây bất thần bị cho nghĩ việc bởi Hội Đồng Giáo Dục trong nhiệm kỳ trước mà cho tới nay vẫn chưa công bố lý do. Sự ổn định chính sách và lãnh đạo trong Học Khu Westminster là một mục tiêu hết sức quan trọng vào lúc này và Hội Đồng Giáo Dục mà đa số thành viên là gốc Việt sẽ đóng một vai trò quan trọng.

Xavier Nguyễn đang tuyên thệ với Nghị Viên Kimberly Hồ. (Hình LS Nguyễn Quốc Lân cung cấp)

Tham dự buổi lễ tuyên thệ nhậm chức còn có nhiều vị dân cử gốc Việt khác như Dân Biểu Tiểu Bang Tyler Diệp, Nghị Viên Westminster Kimberly Hồ và Chí Charlie Nguyễn, Giám Đốc Sở Vệ Sinh Andrew Nguyễn và Ủy Viên Giáo Dục Luật Sư Nguyễn Quốc Lân.

Học Khu Westminster có khoảng 9,250 học sinh từ cấp lớp mẫu giáo đến trung học đệ nhất cấp (lớp 8), trong đó có khoảng 35% là học sinh gốc Á Châu và khoảng 45% là học sinh gốc La Tinh. Phần lớn của Học Khu Westminster nằm trong khu vực Little Saigon.

Học Khu Westminster đã tiên phong mở ra chương trình giảng dạy Việt Ngữ toàn thời gian từ cấp lớp mẫu giáo. Bên cạnh Học Khu Garden Grove, Học Khu Westminster là cơ sở giáo dục có tỉ lệ học sinh gốc Việt cao nhất ngoài nước Việt Nam. Việc có tiếng nói đứng đắn trong Hội Đồng Giáo Dục của Học Khu Westminster là một nhu cầu rất quan trọng cho cộng đồng Việt Nam trong khu vực Little Saigon.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Các tin khác
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp